Значення популяційних особливостей для охорони видів

ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Розділ 12. ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОХОРОНИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

12.3. Значення популяційних особливостей для охорони видів

Динаміка, структура, чисельність популяції, швидкість і темпи її відтворення, плодючість і виживання мають особливо важливе значення для збереження виду в умовах зростаючого антропогенного впливу. Популяційний тип організації виду забезпечує багатство його генофонду, стійкість і пластичність та ширші можливості адаптування до нових умов середовища.

Із багатьох особливостей популяцій особливе значення для охорони виду має їхня структура та необхідна величина чисельності. Як біологічні системи популяції функціонують як єдине ціле, здатні до саморегуляції, відповідно до змін, що відбуваються у навколишньому середовищі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Значення популяційних особливостей для охорони видів - Довідник з екології


Значення популяційних особливостей для охорони видів