Значення та охорона членистоногих

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тема 4. ЧЛЕНИСТОНОГІ

§ 27. Значення та охорона членистоногих

Коли до Чарльза Дарвіна прийшли селяни зі скаргою на погані врожаї конюшини, він порадив їм завести більше кішок. Чому? Бо в природі все взаємопов’язане. Але, спостерігаючи результати, ми не завжди бачимо весь ланцюг. Дарвін бачив: конюшина->джмелі->миші->коти. А вам це про щось говорить?

Роль комах в екосистемах

Маса членистоногих на нашій планеті справді величезна, її можна порівняти з масою всієї решти тварин разом узятих. Велику

частину з них складають комахи. У воді та на суходолі вони беруть участь у харчових ланцюгах і колообігу речовин. Більшість комах є консументами – споживачами готових органічних речовин. Вони поглинають величезну кількість зеленої маси рослин, і самі, у свою чергу, стають їжею для інших тварин. Хижаки та паразити контролюють чисельність інших організмів, що забезпечує стійкість екосистем.

Комахи відіграють величезну роль у запилюванні рослин. У процесі еволюції виробилася дивовижна пристосованість між багатьма видами комах і квітковими рослинами. Аромат квітів і запах приваблює комах, а

будова квітки відповідає розмірам і формі комах і їхніх ротових органів.

 Значення та охорона членистоногих

Звичайні в нашій місцевості двоколірні блистянки є запилювачами, проте паразитують у гніздах бджіл та ос різних видів

 Значення та охорона членистоногих

Метелики – найкрасивіші з комах. Крім того, вони чудові запилювачі рослин

Комахи – санітари і грунтоутворювачі. Поїдаючи тіла загиблих рослин і тварин, вони полегшують роботу бактеріям гниття. Це прискорює процес розкладу загиблих організмів, перетворення органічних речовин на неорганічні.

Значення комах для людини

Комахи – основні запилювачі сільськогосподарських рослин (садові культури, соняшник, гречка тощо), вони знищують комах-шкідників. Є свійські тварини типу Членистоногі. Це медоносна бджола і шовковичний шовкопряд, про яких ви вже знаєте.

Шкідники. Багато комах завдають шкоди зеленим рослинам, запасам зерна та інших продуктів. Учені вважають, що приблизно чверть урожаю, отриманого людиною, знищується шкідниками. Для боротьби з ними застосовують методи захисту: фізичні, хімічні, агротехнічні та біологічні.

Фізичні методи захисту передбачають використання деяких фізичних чинників (холоду, струму високої частоти, різних видів випромінювання). Наприклад, шкідників комор знищують за допомогою струму високої частоти.

Хімічні методи захисту передбачають використання спеціальних речовин, які називають отрутохімікатами. Отрутохімікати, які використовують для боротьби з комахами, називають інсектицидами (від лат. “інсекта” – комаха). Хімічний метод дуже ефективний, він дозволяє швидко знищити шкідників, часто до 100 %. Але отрутохімікати забруднюють продукцію і навколишнє середовище, можуть потрапити у воду та грунт; від них гинуть не тільки шкідливі комахи, але й корисні. Залишки отрутохімікатів можуть також потрапити в їжу людини. У результаті використання отрутохімікатів гинуть птахи, хворіють люди. Тому хімічні методи треба застосовувати обережно.

Агротехнічні методи передбачають такий догляд за грунтом і посівами, який згубно впливає на комах – шкідників (знищення бур’янів, вивезення з поля пошкодженого шкідниками листя і плодів, прополювання, розпушування, полив тощо).

Біологічний метод захисту полягає у використанні одних організмів для боротьби з іншими (сонечко – проти попелиці, їздець трихограма – проти озимої совки, капустяної совки та інших). Це можуть бути природні хижаки або паразити комах-шкідників. Так, наприклад, їздець трихограма відкладає свої яйця в яйця деяких шкідників. Трихограм розводять у спеціальних лабораторіях, а потім випускають на поля під час розмноження шкідників.

 Значення та охорона членистоногих

Колорадський жук завдає великої шкоди сільському господарству

Деякі членистоногі були одомашнені. Свійськими комахами є медоносна бджола та шовковичний шовкопряд. Деякі комахи є переносниками небезпечних захворювань людини і тварин (муха кімнатна переносить близько 300 інфекційних захворювань, малярійний комар – збудників малярії, таргани – безліч збудників інфекційних хвороб і кліщів).

Збереження видової різноманітності комах

Чисельність комах у природі може коливатися під впливом абіотичних і біотичних чинників середовища. Температура, вологість, вітер, рельєф, грунт і світло на різних комах впливають по-різному, але є й загальні закономірності. Температура тіла комах залежить від температури навколишнього середовища, але завдяки м’язовим скороченням вона може підвищуватись. Вода має велике значення для членистоногих, але завдяки міцним покривам комахи можуть жити також в умовах дефіциту вологи.

Особливо сильно впливає антропічний чинник. Головні причини зникнення або скорочення чисельності комах полягають у руйнуванні їхніх природних середовищ існування і застосуванні отрутохімікатів. До Червоної книги України занесено понад 150 видів комах, серед них

2 види богомолів, жужелиця-молюскоїд, декілька видів метеликів (парусник поліксени, бражник мертва голова, бражник-прозерпіна, сатурнія та інші). Комахи охороняються в заповідниках, заказниках і національних парках.

Щоб зберегти різноманіття комах, треба зберігати та відновлювати їх природні середовища існування, менше використовувати хімічні методи боротьби, не колекціонувати рідкісні види комах.

Запам’ятайте найважливіше

Комахи відіграють важливу роль у харчових ланцюгах екосистем, у коло – обігу речовин, запилюванні рослин.

Корисні для людини види сприяють підвищенню врожаю, медоносна бджола дає мед та інші потрібні для людини речовини. Розводячи шовковичного шовкопряда, людина отримує шовк. Комахи можуть завдавати шкоди: зменшують урожай, псують продукти, переносять збудників хвороб.

 Значення та охорона членистоногих

 Значення та охорона членистоногих

Висновок

Ми познайомилися з одним з панівних типів сучасного світу, членистоногими. Ці тварини мають зовнішній скелет просочений хітином, членисті тіло і кінцівки. У деяких членистоногих є крила. Членистоногі освоїли всі середовища існування: їх можна зустріти у воді, на землі, в повітрі, грунті, тілі інших тварин.

Одні членистоногі дихають киснем, що розчинений у воді, за допомогою зябер, інші – атмосферним киснем за допомогою легеневих мішків або трахей. Кровоносна система членистоногих незамкнена, є серце. Травна система найрізноманітнішої будови, що залежить від їжі та способу її добування. Нервова система досить розвинена, у деяких є головний мозок, тому поведінка доволі складна. Серед членистоногих є тварини з повним та неповним перетворенням. Тип Членистоногі включає класи Ракоподібні, Павукоподібні та Комахи.

Ви знаєте дуже багато про їхню будову, пристосування, живлення, поведінку тощо. Особливо важливим є питання значення членистоногих. Серед них є корисні для людини види і шкідники, переносники хвороб тощо. Але в природі кожен вид має своє місце, значення і, безумовно, відіграє свою роль.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Значення та охорона членистоногих - Біологія


Значення та охорона членистоногих