ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

ТЕМА 1 КЛІТИНИ

§8. ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

Пригадайте основні положення клітинної теорії. Які органічні речовини ви знаєте?

Ви вже знаєте, що всі організми складаються з клітин. Погляньте на малюнок 32. На ньому схематично зображено клітини рослини і тварини. Ви бачите, яку складну будову вони мають. Насамперед, зверніть увагу на те, що клітина складається з клітинної мембрани, ядра та цитоплазми. До складу цитоплазми входять органели. Це постійні структури клітини, які виконують відповідні функції.

Наша уявна подорож

у клітину розпочалась. Аби потрапити всередину, ми маємо проникнути через клітинну мембрану. Вона оточує клітину й захищає її внутрішній вміст від несприятливих зовнішніх впливів. Клітинна мембрана є обов’язковою складовою клітин рослин і тварин.

 ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

Мал. 32. Будова рослинної (А) і тваринної (Б) клітин:

1 – клітинна оболонка; 2 – клітинна мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5-8 – органели

 ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

Мал. 33. Участь клітинних мембран в утворенні зв’язків (1) між двома клітинами рослин (А – схема, Б – мікрофотографія). Завдання. Знайдіть

мікроскопічні канальці в оболонці клітин

Клітинна мембрана захищає клітину від проникнення хвороботворних мікроорганізмів, вірусів.

У багатоклітинних організмів клітинні мембрани забезпечують зв’язок між окремими клітинами. Погляньте на малюнок 33. Знайдіть на ньому ділянки клітинної мембрани, які утворюють зв’язки між сусідніми рослинними клітинами.

У рослинних клітин над клітинною мембраною є ще клітинна оболонка. Вона щільна і пружна, бо до її складу входять волоконця вуглеводу целюлози (мал. 34). Клітинна оболонка підтримує форму рослинної клітини.

Клітини тварин не мають клітинної оболонки.

Важлива функція клітинної мембрани – забезпечення транспорту різних речовин крізь неї. Механізми транспорту можуть бути різними. Це насамперед звичайна дифузія (пригадайте з курсу природознавства, що таке дифузія).

За допомогою дифузії клітинна мембрана легко пропускає всередину клітини воду і гази (наприклад, кисень і вуглекислий газ) та деякі інші розчинені у воді речовини. Багато речовин клітинна мембрана не пропускає.

Ознайомимося з особливостями будови рослинної клітини на прикладі клітин листка елодеї, виконавши лабораторне дослідження.

 ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

Мал. 34. Будова клітинної оболонки рослин. Зверніть увагу, що основу клітинної стінки складають волоконця целюлози, зібрані в пучки (1)

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВА КЛІТИНИ ЛИСТКА ЕЛОДЕЇ

Обладнання і матеріали: мікроскоп, предметні й накривні скельця, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, 2 %-й розчин йодиду калію, листок елодеї (мал. 35,1), таблиця “Будова клітини”.

Хід роботи

1. Перед початком роботи витримайте елодею на сонячному світлі за кімнатної температури.

2. Виготовте тимчасовий мікропрепарат живих клітин елодеї, помістивши їх у краплину води на предметне скло і накривши накривним скельцем.

3. Виготовлений мікропрепарат покладіть на предметний столик мікроскопа і розгляньте його, використовуючи об’єктив малого збільшення (х8).

4. Дивлячись в окуляр одним оком, знайдіть у полі зору мікропрепарат і за допомогою гвинтів мікроскопа налаштуйте його найчіткіше зображення.

5. Знайдіть клітину, у якій добре помітно контури клітинних оболонок, цитоплазму, сірувате ядро, велику вакуолю з клітинним соком, дрібні зелені органели (про них ви дізнаєтеся згодом) (мал. 35, 2).

6. Не зміщуючи препарат на предметному столику, застосуйте об’єктив більшого збільшення.

7. Регулюючи малим гвинтом, налаштуйте чіткість зображення так, щоб можна було розглянути окремі складові клітини.

!Цікаво знати, що елодея канадська – це водна рослина, яка належить до квіткових, адже здатна утворювати квітки. Її часто помилково відносять до водоростей.

Батьківщина цієї водної рослини – Північна Америка.

 ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

Мал. 35. Гілочка елодеї канадської (1); клітини під мікроскопом (2)

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

– Клітини рослин і тварин мають подібну будову: вони складаються з клітинної мембрани та внутрішнього вмісту, до складу якого входять ядро і цитоплазма з органелами.

– Основні функції клітинної мембрани: транспорт речовин у клітину та за її межі, захист від хвороботворних організмів і вірусів, забезпечення зв’язків із сусідніми клітинами.

– Клітини рослин над клітинною мембраною мають ще й клітинну оболонку, що складається з молекул целюлози. Клітини тварин клітинної оболонки не мають.

Поповніть свій біологічний словник: клітинна мембрана, клітинна оболонка, органели.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Клітинна оболонка входить до складу клітин: а) тварин; б) рослин.

2. Змінювати форму можуть клітини: а) рослин; б) тварин.

Дайте відповідь на запитання

1. Які функції клітинних мембран?

2. Яка речовина входить до складу клітинної оболонки?

СТОРІНКАМИ МАЙБУТНЬОГО БІОЛОГА

Яка будова клітинної мембрани? На малюнку 36 схематично зображено клітинну мембрану, яка оточує будь-яку клітину. Вона складається з двох шарів ліпідів, у які занурено молекули білків (знайдіть їх на малюнку). Одна з головних особливостей ліпідів полягає в тому, що вони не розчиняються у воді. Зверніть увагу, що ліпіди розташовані в два шари: зовнішній і внутрішній. Молекули білків розташовані у вигляді мозаїки: одні знаходяться на внутрішній поверхні мембрани, інші – на зовнішній, а деякі молекули білків перетинають обидва шари молекул ліпідів. Таке розташування молекул білків і ліпідів у мембрані забезпечує надходження в клітину поживних речовин та виведення з неї тих речовин, які клітині вже не потрібні.

 ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА

Мал. 36. Схема будови клітинної мембрани: 1 – білки; 2 – ліпіди


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА - Біологія


ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА