Знак для товарів і послуг (товарний знак)

Знак для товарів і послуг (товарний знак) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняють від однорідних товарів і послуг інших осіб. Об’єктами З. для т. і п. можуть бути словесні, зображувальні, об’ємні та інші позначення або комбінації їх, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Правова охорона З. для т. і п. в Україні надається на підставі державної реєстрації в установленому порядку в Держпатенті України або в силу міжнародних договорів. Право на товарний знак охороняється законом. З. для т. і п. може бути зареєстрований

на ім’я будь-якої юридичної особи, а також фізичної особи, яка займається підприємництвом. Правову охорону З. для т. і п. засвідчує свідоцтво, яке видається Держпатентом України (патентним відомством будь-якої країни). Свідоцтво засвідчує: авторство, пріоритет, право власності на товарний знак. Строк чинності свідоцтва – 10 років від дати подання заявки до Держпатенту України, він може бути подовжений за клопотанням власника свідоцтва щоразу ще на 10 років. У передбачених законодавством випадках чинність свідоцтва може бути припинена достроково.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Знак для товарів і послуг (товарний знак) - Довідник з правознавства


Знак для товарів і послуг (товарний знак)