ЗНАК

Культурологічний словник

ЗНАК – матеріальний предмет, явище, подія, які виступають представником іншого предмета і використовуються для збереження і передачі інформації.
ЗНАК