ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Цілі:

– навчальна: удосконалити вміння виконувати вправи, у яких передбачено знаходження числа за його дробом; узагальнити та систематизувати знання учнів з теми “Звичайні дроби”;

– розвивальна: формувати вміння аналізувати інформацію, узагальнювати та робити висновки;

– виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою самоперевіркою за готовими розв’язаннями

Варіант 1

1) Турист подолав 2/3 маршруту. Яка довжина маршруту, якщо він пройшов 4 км?

2) Частину огірків, що принесли з городу, засолили, а 12 кг залишили свіжими. Скільки кілограмів огірків засолили, якщо свіжими залишили 2/7 усіх огірків, принесених із городу?

Варіант 2

1) Велосипедист подолав 5/8 дороги. Яка довжина дороги, якщо він проїхав

40 км?

2) Частину зерна, що було у вагоні, розвантажили до перерви, а після перерви розвантажили 20 т. Скільки тонн зерна розвантажили до перерви, якщо після перерви розвантажили 4/9 усього зерна, що було у вагоні?

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 25)

Письмово: № 993, 994, 995, 997.

2. Додаткове завдання

Заповніть порожні комірки в таблиці.

Число а

12

60

2/3 від а

16

88

3/4 від а

27

135

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ Фронтальне опитування

1. Наведіть приклади звичайних дробів. Що показує чисельник і знаменник дробу?

2. Сформулюйте правила порівняння дробів з однаковими знаменниками.

3. Який дріб називають правильним? неправильним? Який із цих дробів більший за одиницю, який дорівнює одиниці і який менший від одиниці? Наведіть приклади.

4. Як неправильний дріб перетворити на мішане число? Поясніть на прикладі дробів 14/5, 103/10.

5. Як записати у вигляді неправильного дробу:

1) натуральне число; 2) мішане число? Наведіть приклади.

6. Сформулюйте правило знаходження дробу від числа. Наведіть приклади.

7. Сформулюйте правило знаходження числа за його дробом. Наведіть приклади.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Яке з наведених чисел найбільше?

1. Яке з наведених чисел найбільше?

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

4

 ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

33/8

4/4

5

34/11

28/28

35/6

2. Чому дорівнює х, якщо х:4 від 12 дорівнює 9?

2. Чому дорівнює у, якщо у:5 від 15 дорівнює 12?

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

3

16

8

6

9

5

4

10

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-А

Варіант 2

1-Г, 2-В

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 25, № 996, 998.

На повторення. Тестові завдання (с. 223).

2. Додаткове завдання. Знайдіть 3/4 від числа а, якщо 7/8 числа а становлять 21.

Відповідь. 18.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ - Плани-конспекти уроків по математиці


ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ