Знаходження числа за його дробом

Розділ 2 Звичайні дроби

§18. Знаходження числа за його дробом

Розглянемо задачу, що зводиться до знаходження числа за його дробом.

Задача 1. Сергій прочитав 120 сторінок. Це становить Знаходження числа за його дробом книжки. Скільки сторінок у книжці?

Розв’язання. Умову задачі зображено на малюнку 4.

1) 120 : 3 = 40 (с.) – припадає на Знаходження числа за його дробом

Книжки;

2) 40 ∙ 5 = 200 (с.) – усього сторінок.

Отже, у книжці 200 сторінок. Розв’язання цієї задачі можна записати інакше: Знаходження числа за його дробом

 Знаходження числа за його дробом

Мал.

4

Отже, кількість сторінок у книжці можна знайти, якщо поділити число 120 на дріб Знаходження числа за його дробом У задачі відомо, що Знаходження числа за його дробом книжки – це 120 сторінок, а треба знайти загальну кількість сторінок. Тобто відомо, скільки становить дріб від числа, а треба знайти саме число. Отже, маємо задачу на знаходження числа за його дробом. Розв’язують її дією ділення.

Щоб знайти число за його дробом, достатньо на цей дріб поділити число, яке йому відповідає.

Задача 2. За першу годину велосипедист проїхав 16,8 км, що становить Знаходження числа за його дробом відстані від села до міста.

Яка відстань від села до міста?

Розв’язання. Відстань від села до міста дорівнює Знаходження числа за його дробом

Задача 3. Житом засіяно 1800 га, що становить 0,9 поля. Знайти площу всього поля.

Розв’язання. Оскільки Знаходження числа за його дробом то для розв’язання задачі необхідно поділити 1800 на Знаходження числа за його дробом

Отримаємо: Знаходження числа за його дробом

Отже, площа всього поля 2000 га. Якщо 1800 поділимо на 0,9, отримаємо той самий результат:

1800 : 0,9 = 18 000 : 9 = 2000.

Розглянемо, як можна застосувати це правило для знаходження числа за його відсотками.

Задача 4. У шкільній математичній олімпіаді взяли участь 12 учнів 6-го класу, що становить 40 % від усіх учнів класу. Скільки учнів у класі?

Розв’язання. Щоб відповісти на запитання задачі, треба знайти таке число, 40 % якого дорівнюють 12. Запишемо 40 % десятковим дробом і звичайним дробом: Знаходження числа за його дробом

Поділимо на цей дріб число, яке йому відповідає: Знаходження числа за його дробом Отже, у класі 30 учнів.

Сформулюй правило знаходження числа за його дробом. Як можна знайти число за десятковим дробом і за його відсотками?

434. (Усно) Знайди число, якщо:

1) Знаходження числа за його дробом його дорівнює 8;

2) Знаходження числа за його дробом його дорівнює 7.

435. Яка довжина відрізка, якщо Знаходження числа за його дробом його дорівнює 8 см?

436. Бригада за перший день зорала 120 га, що становить Знаходження числа за його дробом поля. Знайди площу поля.

437. Знайди число:

1) Знаходження числа за його дробом якого дорівнюють 72;

2) Знаходження числа за його дробом якого дорівнюють 4,5;

3) 0,9 якого дорівнюють 216;

4) Знаходження числа за його дробом якого дорівнюють 8,4;

5) 36 % якого дорівнюють 27;

6) Знаходження числа за його дробом якого дорівнюють 11,7.

438. Знайди число:

1) Знаходження числа за його дробом якого дорівнюють 42;

2) Знаходження числа за його дробом якого дорівнюють 1,8;

3) 0,8 якого дорівнюють 60;

4) Знаходження числа за його дробом якого дорівнюють 3,5;

5) 17 % якого дорівнюють 153;

6) Знаходження числа за його дробом якого дорівнюють 9,4.

439. У класі 12 хлопців. Це становить Знаходження числа за його дробом від усіх учнів класу. Скільки учнів у класі?

440. Ширина прямокутника дорівнює 24 см, що становить Знаходження числа за його дробом його довжини. Знайди периметр та площу прямокутника.

441. Маса борошна, використаного для випікання хліба, становить 75 % від загальної маси випеченого хліба. Скільки кілограмів хліба можна випекти з 486 кг борошна?

442. Вихід борошна під час помелу пшениці складає 80 %. Скільки пшениці треба змолоти, щоб отримати 40 ц пшеничного борошна?

443. Тарасику 6 років, що становить 0,2 від віку його батька. Скільки років батькові?

444. Маса товару, запакованого в ящику, 20 кг, що становить Знаходження числа за його дробом від маси ящика з товаром. Обчисли масу порожнього ящика.

445. Одна сторона трикутника дорівнює 18 см і становить Знаходження числа за його дробом від кожної з двох інших сторін трикутника. Знайди периметр трикутника.

446. У першому ящику 16 кг яблук, що становить Знаходження числа за його дробом маси яблук, які знаходяться у другому ящику, і Знаходження числа за його дробом маси яблук, які знаходяться у третьому ящику. Скільки кілограмів яблук у трьох ящиках разом?

447. Один з доданків дорівнює 3,6, що становить 0,3 від їх суми. Знайди другий доданок.

448. На маршрут вийшло 63 автобуси, що становить 0,9 від усіх автобусів автопарку. Скільки автобусів не вийшло на маршрут?

449. У першу годину автомобіль проїхав 15 % від усього шляху, після чого йому залишилося проїхати 408 км. Яка довжина всього шляху?

 Знаходження числа за його дробом

450. За перший день турист пройшов Знаходження числа за його дробом усього шляху, а за другий – решту Знаходження числа за його дробом Яку відстань пройшов турист за два дні?

451. За першу годину майстер виконав 0,2 усього замовлення, після чого йому ще залишилося виготовити 56 деталей. Скільки деталей становило замовлення?

452. Три заводи отримали замовлення на виготовлення моторів. Перший завод виконав Знаходження числа за його дробом усього замовлення, другий – 0,4 усього замовлення, а третій – решту 280 моторів. Скільки моторів було замовлено трьом заводам разом?

453. Оператор комп’ютерного набору першого дня набрав Знаходження числа за його дробом рукопису, після чого йому залишилося набрати на 10 сторінок більше, ніж він уже набрав. Скільки сторінок містить рукопис?

454. Після того як учень прочитав Знаходження числа за його дробом книжки, виявилося, що йому залишилося прочитати на 60 сторінок менше, ніж він прочитав. Скільки сторінок у книжці?

455. Першого дня олійня переробила Знаходження числа за його дробом отриманого насіння соняшнику, другого дня – Знаходження числа за його дробом решти, після чого третього дня залишилося переробити 7,8 т. Скільки тонн насіння соняшнику необхідно було переробити за 3 дні?

456. Першого дня туристи пройшли Знаходження числа за його дробом всього шляху, а другого дня – 60 % решти. Третього дня залишилося пройти останні 12 км. Скільки кілометрів повинні були пройти туристи за ці три дні?

457. Знайди деяке трицифрове число, яке кратне числам 3 і 7 і не кратне числу 6.

458. Знайди значення виразу:

 Знаходження числа за його дробом

459. Гроші, вкладені в акції фірми “Альфа”, приносять 20 % щорічного прибутку. За скільки років вкладена сума подвоїться?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Знаходження числа за його дробом - Математика


Знаходження числа за його дробом