ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

РОЗДІЛ 5 ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

§ 25. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

У попередніх параграфах ви дізналися, що таке дріб, з’ясували, що показує чисельник дробу, а що – його знаменник. На практиці доводиться знаходити число, яке від даного числа становить, наприклад, ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ тощо. Такі задачі називають задачами на знаходження дробу від числа. їх можна розв’язувати і арифметичним, і алгебраїчним способами.

Задача 1 . Від будинку Андрія до школи 540 м. Він пройшов ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

class=""/> шляху. Скільки метрів пройшов Андрій?

Розв’язання. Виконаємо малюнок до задачі (мал. 213).

 ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Мал. 213

Складемо короткий запис даних задачі.

Шлях до школи – 540 м – 1 = ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМПройшов Андрій – ? – ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

1. Арифметичний спосіб.

1. Скільки метрів відповідає ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ шляху?

540:3= 180 (м).

2. Скільки метрів припадає на ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ шляху?

180 ∙ 2 = 360 (м).

Отже, Андрій пройшов 360 м.

Правило знаходження дробу від числа.

Щоб знайти дріб від числа, треба дане число поділити на знаменник

дробу і одержаний результат помножити на його чисельник.

 ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

 ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Зверніть увагу:

1) число, яке приймаєте за 1, виразіть неправильним дробом із тим самим знаменником, що й заданий дріб;

2) щоб скласти рівняння, складіть вирази для однієї частини від заданого числа і від шуканого числа та прирівняйте їх.

На практиці часто доводиться розв’язувати обернену задачу. Тобто знаходити число, знаючи, що деяке число становить його частину. Такі задачі називають задачами на знаходження числа за його дробом. їх теж можна розв’язувати і арифметичним, і алгебраїчним способами.

Задача 2. Площа території Норвегії – 384000 км2, що становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ – площі території України. Яка площа території України?

Розв’язання.

1. Арифметичний спосіб.

1. Скільки км2 становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ площі території Норвегії?

384000 : 16 = 24000 (км2).

2. Скільки км2 становить 25 таких частин?

24000∙25 = 600000 (км2).

Отже, площа території України становить 600000 км2.

Правило знаходження числа за його дробом.

Щоб знайти число за його дробом, треба дане число поділити на чисельник дробу і одержаний результат помножити на його знаменник.

 ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Зверніть увагу:

1) число, яке приймаєте за 1, виразіть неправильним дробом із тим самим знаменником, що й заданий дріб;

2) щоб скласти рівняння, складіть вирази для однієї частини від заданого числа і від шуканого числа та прирівняйте їх.

Дізнайтеся більше

Андрій Григорович Конфорович – відомий український математик і педагог. Народився він 21 грудня 1923 року в с. Буда-Бабинецька Бородянського району Київської області. Основним напрямом методичної і наукової діяльності А. Г. Конфоровича стали історія математики та популяризація математичних знань. У його доробку понад 200 друкованих праць. Вони присвячені математичній підготовці учнів, олімпіадам з математики, аналізу науково-популярної літератури з математики та інформатики, застосуванням математики, питанням історії математики, математичним іграм і головоломкам.

РОЗВ’ЯЖІТЬ ЗАДАЧІ

966. Укажіть правильне закінчення правила.

Щоб знайти дріб від числа, треба дане число…:

1) помножити на знаменник дробу і поділити на його чисельник;

2) поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник.

967. У якому з двох випадків Андрійко міркував правильно?

Щоб знайти ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ від 24, треба:

1) 24 : 4 = 6, а потім 6 ∙ 3 = 18; 2) 24 : 3 = 8, а потім 8 ∙ 4 = 32.

968. Укажіть правильне закінчення правила.

Щоб знайти число за його дробом, треба дане число… :

1) помножити на чисельник дробу і поділити на його знаменник;

2) поділити на чисельник дробу і помножити на його знаменник.

969. У якому з двох випадків Андрійко міркував правильно?

Щоб знайти число, ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ якого дорівнює 48, треба:

1) 48 : 8 = 6, а потім 6 ∙ 12 = 72; 2) 48 : 12 = 4, а потім 4 ∙ 8 = 32.

 ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

971 Накресліть відрізок АВ завдовжки 6 см та відрізок CD, довжина якого дорівнює:

1) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМДовжини відрізка АВ;

2) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ довжини відрізка АВ;

3) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ довжини відрізка АВ;

4) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМДовжини відрізка АВ.

872. Чому дорівнює градусна міра кута, що становить:

1) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ розгорнутого кута;

2) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ розгорнутого кута;

33) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ прямого кута;

4) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ прямого кута?

973. Чому дорівнює градусна міра кута, що становить:

1) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ розгорнутого кута;

2) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ розгорнутого кута;

3) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ прямого кута;

4) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ прямого кута?

974. Зріст Сашка 145 см, а зріст Марійки становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ зросту Сашка. Який зріст Марійки?

 ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

975. 5-А клас зібрав 65 кг макулатури, а ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що зібрав 5-А. Скільки кілограмів макулатури зібрали обидва класи?

976. Марійка планувала виконати домашнє завдання за 45 хвилин, а витратила лише ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ цього часу. За скільки хвилин виконала домашнє завдання Марійка?

977. Сашко планував витратити на дорогу до бабусі 50 хвилин, а витратив ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ цього часу. Скільки хвилин Сашко добирався до бабусі?

978. Маса кавуна 12 кг. Скільки кілограмів становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ кавуна?

979. У листопаді ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ усіх днів ішов дощ. Скільки дощових днів було в листопаді?

980. Знайдіть число, якщо:

1)його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнює 12;

2) його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють 30;

3) його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють 68;

4)його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють 28;

5) його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють 45;

6) його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють 150.

981. Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо:

1) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ його довжини дорівнює 5 см;

2) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ його довжини дорівнює 15 см;

3) ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ його довжини дорівнює 24 см?

982. Чому дорівнює кут, якщо:

1)його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють прямому куту;

2)його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють прямому куту;

3)його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють розгорнутому куту?

983. Чому дорівнює кут, якщо:

1)його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють прямому купу;

2)його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють прямому куту;

3)його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ дорівнюють розгорнутому куту?

984. Петро розв’язав 20 прикладів, що становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ усього завдання. Скільки прикладів треба було розв’язати Петру?

985. На екскурсію до Львова зібралося 24 учні, що становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ усього класу. Скільки учнів у класі?

986. У магазині було 280 кг морозива. За перший день продали ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ усієї кількості морозива, а за другий – ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що було продано за перший день. Скільки кілограмів морозива було продано за два дні?

987. Туристи пройшли 24 км. За перший день вони пройшли ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ усього шляху, а за другий – ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що пройшли за перший день. Решту шляху вони подолали за третій день. Скільки кілометрів пройшли туристи за перші два дні?

988. Від стрічки завдовжки 21м відрізали шматок, що становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ її довжини, а решту розрізали на 7 рівних частин.

Якою є довжина кожної частини?

989. З ящика масою 30 кг відсипали ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ цукерок, а решту поділили порівну між 4 покупцями. Скільки кілограмів цукерок придбав кожен покупець?

990. У саду ростуть груші і сливи. Площа, зайнята під сливи, становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ площі, що відведена під груші. Яка площа саду, якщо груші займають 30000 м2?

991 3 каністри відлили ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ бензину, а потім долили таку кількість бензину, яка становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ бензину, що залишився у каністрі.

Більше чи менше бензину виявилось у каністрі, ніж було спочатку? Скільки бензину виявилось у каністрі, якщо спочатку в ній було 120 л?

992. Сашко виграв у лотерею суму, яка становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ суми, виграної Арсенієм. Хто виграв більше грошей і на скільки, якщо Арсеній виграв 400 грн?

993. Капусту розмістили у два мішки, причому маса першого з них становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ маси другого. Яка маса обох мішків разом, якщо в першому мішку капусти було 70 кг?

994. Андрійко за січень зекономив 12 гривень, що становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що він зекономив у грудні, і на 3 гривні менше, ніж він заощадив у лютому. В якому місяці Андрійко зекономив грошей найменше і скільки?

995. У пекарні спекли 120 булочок з вишнями, що становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ булочок з полуницями. Яких булочок спекли більше і на скільки?

996, До 1 вересня в одному ательє пошили 196 костюмів для дівчаток, що становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ кількості костюмів для хлопчиків. Яких костюмів пошили менше і на скільки?

997. Один фермер зібрав картоплю, маса якої становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ маси картоплі, зібраної другим фермером. У якого фермера врожай картоплі більший і на скільки, якщо перший зібрав 121000кг?

998. Мама заготовила на зиму вишневе і полуничне варення. Кількість баночок з полуничним варенням становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ кількості баночок з вишневим варенням. Скільки всього баночок заготовила мама, якщо полуничне варення містилось у 121 баночці?

999. Шрек вирішив розпочати нове життя і склав новий розклад свого дня. Він вирішив ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ доби присвятити читанню свіжої преси, ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ – здійсненню добрих справ, ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ – заняттям спортом, ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ– прийому їжі та 8 годин відвести на сон. Допоможіть Шрекові з’ясувати, чи може бути здійснений його задум.

1000. Катруся прочитала книгу, у якій 240 сторінок, за 4 дні. За перший день вона прочитала ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ книги, за другий – ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що прочитала за перший день, а за третій день – ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ того, що прочитала дівчинка за перший і другий день разом і ще 10 сторінок. Скільки сторінок прочитала дівчинка за четвертий день?

1001. У Андрійка було книг удвічі більше, ніж у Марка. Андрій віддав Маркові ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ своїх книг. У кого тепер книг більше?

1002. Рибалка упіймав рибу. її хвіст має масу 1 кг, а голова – як хвіст і половина тулуба. Тулуб має масу, як голова і хвіст. Яка маса рибини?

1003. На запитання “Котра година?” – один жартівник відповів: “Половина часу, що пройшов після опівночі, дорівнює ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ часу, що залишився до полудня”. Котра тоді була година?

1004. Чверть відмінників класу займаються музикою, а третина музикантів – відмінники. Кого в класі більше відмінників чи музикантів?

1005. Для закупівлі канцтоварів до школи батьки витратили ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ суми, яку витратили для ремонту кімнати. Скільки витратили батьки на канцтовари, якщо на ремонт вони витратили 1600 грн?

1006. Площа кімнати Оленки становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ площі кімнати Сашка. У кого більша кімната і на скільки, якщо площа кімнати Сашка дорівнює 40 м2?

1007. Скільки днів триває перший семестр, якщо його ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ становлять 72 дні?

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ

1008. Обчисліть:

1) 1024 – 72 ∙ 2; 2) (1024 – 72)∙2.

1009. Розв’яжіть рівняння:

1) 385 – (х + 124) = 198; 2) 18 ∙ (х + 9)= 1854.

1010. Одна сторона прямокутника утричі більша за іншу. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 64 см.

1011. Знайдіть ребро куба, якщо його об’єм дорівнює об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 4 см, 3 см, 144 см.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке звичайний дріб? Що показує його чисельник? Що – знаменник?

2. Який дріб називається правильним?

3. Який дріб називається неправильним?

4. Який дріб дорівнює 1 ?

5. Який дріб більший за 1 ?

6. Який дріб менший від 1?

7. Поясніть, як порівняти дроби з однаковими знаменниками.

8. Поясніть, як записати дріб у вигляді частки.

9. Що таке мішане число?

10. Яким дробом є дробова частина мішаного числа?

11. Як виділити цілу частину з неправильного дробу?

12. Як перетворити мішане число у неправильний дріб?

13. Поясніть, як знайти дріб від числа.

14. Поясніть, як знайти число за його дробом.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

1. Який з наведених дробів є неправильним?

 ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

2. Чому дорівнює ціла частина числа ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

А. 1. Б. 16. В. 5. Г. 3.

3. У саду 36 дерев, з них ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ – яблуні. Скільки яблунь у саду?

А. 18. Б. 21. В. 12. Г. 16.

4. При якому значенні у виконується рівність ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

А. 14. Б. 11. В. 16. Г. 4.

5. На ремонт кабінету 5-А класу витратили суму, що становить ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

Суми, що витратили на ремонт кабінету 5-Б класу.

На скільки більше коштів витратили на ремонт кабінету 5-А класу, якщо на ремонт кабінету 5-Б класу витратили 2400 грн?

А. 5760 грн. Б. 1400 грн. В. 1000 грн. Г. 3360 грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ - Математика


ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ