Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617-624)

Тема. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617-624).

Мета. Ознайомити учнів із знаходженням однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною: вправляти у розв’язуванні задач, аналогічних до задач на спільну роботу; вчити ділити іменоване число на іменоване.

Обладнання. Малюнки, схеми задач; картки для опитування; таблиця до задачі.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1.

Перевірка домашнього завдання.

А) Пояснити виконання завдання № 615.

(Відповідь: якщо 1 см на малюнку відповідає 100 км, то відстань між містами Львів і Харків через Київ становить 1150 км.)

Б) Зачитати відповідь до задачі № 616.

(Відповідь: на 6 місяців вистачить зерна курці і гусці разом.)

2. Усні обчислення.

А) Завдання № 617.

Б) Гра “Хто швидше?”

48 : 3 • 4 (= 64) 48 : 4 • 5 (= 60)

48 : 2 • 3 (= 72) 48 : 6 • 9 (= 72)

В) – Довжина ділянки прямокутної форми 5 м, ширина – 4 м. Знайти площу ділянки. (20 м2)

– Довжина прямокутника 10 м, ширина на – 2м менша. Знайти площу прямокутника. (80 м2)

Довжина прямокутника 10 м, ширина становить  Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617 624) довжини. Яка площа прямокутника? (50 м2)

– Площа квадрата 49 м2. Знайти сторону квадрата. (7м)

3. Робота в групах (диференційовані завдання).

Картка № 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Прямокутник і квадрат мають однакову площу. Довжина прямокутника 12 м, а ширина – у 4 рази менша. Знайди сторону квадрата.

Вказівка. Під час знаходження сторони квадрата подумай, яке число при множенні само на себе дає число, що виражає площу квадрата. (6 м)

2) 24 т 9 ц : 3 (8 т 3 ц)

Картка № 2 (для учнів із достатнім рівнем знань)

1) Площа ділянки 72 ари.  Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617 624) ділянки займає сад, а  Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617 624) – город. Яку площу займають сад і город разом? (36 а)

2) 4 грн 20 к. : 7 (60 к.)

Картка № 3 (для учнів із середнім та початковим рівнем знань)

1) Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см 5 мм і 8 см 5 мм. Обчисли його периметр і площу. (24 см; 2975 мм2)

2) 5 грн 15 к. • 5 (25 грн 75 к.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя (за таблицею та вправою № 619 (1)).

2. Первинне закріплення вивченого (за № 619 (2)).

3. Завдання № 622* (колективно).

– Що потрібно мати, щоб знайти площу прямокутника? (Довжину і ширину.) Чи відомі вони нам? (Ні.) Уявімо собі, що ми обчислили довжину і ширину. Зобразимо їх відрізками.

 Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617 624)

– Що нам відомо про них? (Ширина на 4 дм менша від довжини.) Чи можемо ми обчислити суму довжини і ширини (Так. Вона становить половину периметра.) Скільки дециметрів припадає на довжину і ширину разом? (24 : 2 = 12 (дм).) Що треба зробити з довжиною, щоб вона була такою, як ширина? (Відняти 4 дм.)

– То скільки дециметрів припадає на 2 однакових відрізки? (12 – 4 = 8(см).) А на один з них? (8 : 2 = 4 (дм).) Що ми дізналися? (Ширину прямокутника.) Що тепер можна визначити? (Довжину. 4 + 4 = 8 (см).) А тепер обчислимо площу: (8 • 4 = 32 (дм2).)

III. Розвиток математичних знань.

1. Задача № 618.

Під час повторення змісту задачі вчитель на дошці заповнює таблицю.

 Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617 624)

Учні колективно складають план розв’язування задачі. Розв’язання записують в зошитах самостійно. Учням з початковим рівнем учитель надає допомогу.

Фізкультхвилинка.

2. Знаходження значення виразів (№ 620).

Завдання виконують самостійно із подальшою перевіркою.

(Якщо а = 1095, то а • 7 – 500 = 1095 • 7 – 500 = 7165.

Якщо а = 1095, то 3404 • 8 – а = 3404 • 8 – 1095 = 26137.)

3. Ділення іменованих чисел (№ 621).

Вчитель звертає увагу учнів на те, що при діленні 36 т 9 ц на 3 ц ми дізнаємося, скільки разів 3 ц вміщається у числі 36 т 9 ц.

Запис: 36 т 9 ц : 3 ц = 123

4 ц 8 кг: 2 кг = 408 кг : 2 кг = 204

15 км 250 м : 5 м = 3050

6 м 24 см : 3 см = 208

IV. Підсумок уроку.

– Знайдіть довжину прямокутника, якщо площа його 60 м2, а ширина 4 м. Знайдіть ширину прямокутника, якщо площа 48 м2, а довжина 8 м.

V. Домашнє завдання.

№№ 623, 624 (с. 102).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617-624) - Плани-конспекти уроків по математиці


Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617-624)