Знаходження відсотків від числа

Урок № 57.

Тема. Знаходження відсотків від числа

Мета уроку. Ознайомити учнів з задачами на знаходження відсотків від числа; сформулювати правило знаходження відсотків від числа, вчити учнів використовувати його при розв’язувані задач.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання
Два учні на дошці відтворюють розв’язання домашніх вправ №№ 7,9. тестові завдання стор. 312.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу

1). Фронтальне опитування:

Запитання:

1. Що таке відсоток?

2. Як інакше називають відсотки?

3.

Як записати відсотки у вигляді числа?

4. Як число записати у вигляді відсотка?

5. Що означає збільшити число на 100%?

6. Що означає зменшити число на 50%?

7. Встановити відповідність між найпростішими значеннями відсотків і відповідними дробами:

1; 1/! 75% 25%

-1/2; -3/4! 20% 50%

-1/4; -2/5! 100% 40%

2). Розв’язування усних вправ у формі гри. Клас ділять на три команди: команда, учасник якоі першим правильно розв’яже вправу, отримує 1 бал. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

1.

Виразити відсотки десятковим дробом: а) 7%; б) 45%; в) 120%.

2. Знайти 1% числа: а) 900; б) 390; в) 50.

3. Знайди число, якщо 1% його становить: а) 5; б) 23; в) 35.

4. Виразити у відсотках: а) 0.04; б) 0.18; в) 1,7.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розглянути задачу на знаходження відсотків від числа, розв’язати двома способами, після розв’язування задач роблять висновок, що відсоток від числа зручніше знаходити однією дією і формулюють правило.

IV. Розв’язування вправ

Усно: №№ 1636-1638.

Письмово: №№ 1642 (а, б), 1643 (завдання з поясненням записують на дошці та в учнівських зошитах).

№ 1644, 1648 учні виконують самостійно, працюючи в парах за партою.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

§37, №№ 1641, 1646, 1647.
Знаходження відсотків від числа