ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, співробітника підприємства про збереження комерційної таємниці

Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

Документів системи правового захисту

Комерційної таємниці Підприємства

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Співробітника підприємства про збереження комерційної таємниці

М.______________________________ “___________ “_____________20__р.

Я,_______________________________________________, будучи прийнятим на роботу в________________________________________

На посаду,_________________________________ зобов’язуюсь:

– не розголошувати відомості, які складають комерційну таємницю підприємства та які

мені будуть довірені або стануть відомі сферою діяльності;

– виконувати усі вимоги наказів, розпоряджень, інструкцій, положень щодо забезпечення захисту комерційної таємниці, з якими мене ознайомлять;

– негайно повідомляти свого керівника та підрозділ економічної безпеки підприємства про:

А) спроби сторонніх осіб, у тому числі іноземців, отримати (вивідати) у мене інформацію, яка складає комерційну таємницю;

Б) втрати мною документів (виробів та ін.), які містять комерційну таємницю;

– зберігати комерційну таємницю іноземних юридичних і фізичних осіб, а також установ та організацій

України, з якими підприємство налагодило ділові відносини;

– не копіювати або передруковувати документи, які містять відомості, віднесенні до комерційної таємниці підприємства, без письмового дозволу керівника підприємства;

– не передавати третім особам та не розкривати публічно інформацію в будь-якому вигляді (формі), віднесену до комерційної таємниці, без письмового дозволу керівника підприємства.

Я попереджений, що в разі порушення цього зобов’язання, зі мною може бути розірваний трудовий договір з ініціативи адміністрації підприємства відповідно до ст. ст. 40, 41 КЗпП України, та я можу бути притягнутий до відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України.

З Переліком відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства та порядком їх захисту я ознайомлений

________________________ (підпис співробітника)

Проінструктував_____________________________________

(Прізвище співробітника підрозділу безпеки)

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Про збереження комерційної таємниці при звільненні з підприємства

Вельмишановний_________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

У зв’язку з Вашим звільненням керівництво підприємства нагадує Вам, що під час Вашої роботи на підприємстві Ви були ознайомлені з важливими для нашого підприємства відомостями, які складають комерційну таємницю, що є власністю підприємства. Не забувайте, що раніше надане Вами зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці зберігає свою силу протягом років після Вашого звільнення з підприємства. Підприємство готове захищати свої інтереси, в тому числі і в судовому порядку.

В свою чергу я, як колишній співробітник Вашого підприємства зобов’язуюсь не розголошувати відомості, які містять комерційну таємницю та які стали мені відомі, не використовувати їх в особистих інтересах на новому місці роботи або при інших обставинах. Я розумію, що за розголошення відомостей, які містять комерційну таємницю підприємства, буду нести відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

___________________________ (підпис співробітника, дата)

Зобов’язання-попередження відібрав

_________________________________________

(посада, ПІБ, підпис співробітника підрозділу безпеки)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, співробітника підприємства про збереження комерційної таємниці - Довідник з економіки


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, співробітника підприємства про збереження комерційної таємниці