Зображення нерівностей земної поверхні

І СЕМЕСТР

РОЗДІЛ ІІ

Земля на плані та карті

Тема 1. Способи зображення Землі

Урок 14. Зображення нерівностей земної поверхні

Мета: сформувати в учнів елементарні знання про горизонталі як найбільш точний спосіб зображення нерівностей суші, навчити учнів за плоским зображенням горизонталей уявляти рельєф місцевості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта світу, атласи, план місцевості, підручник, модель горба, креслярське приладдя.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація

опорних знань, умінь, навичок

1. Якою буде відстань на місцевості, якщо на глобусі масштабом 1 : 50 000 000 вона дорівнює 8 см.

2. Відстань між двома островами 2 500 км. Якою вона буде на глобусі, масштаб якого 1 : 50 000 000?

3. На карті, масштаб якої 1 : 200 000, відстань між двома об’єктами 20 см. Якою вона буде на карті масштабом 1 : 4 000 000?

4. Визначте масштаб плану, якщо ліс площею 20 га на ньому займає:

А) 20 см2; б) 80 см2; в) 40 см2; г) 100 см2.

5. Визначте числові масштаби карт, якщо відомо, що 1 см2 на карті відповідає на місцевості 1 га, 100 га, 10 000 км2.

6. Визначте числовий масштаб карти, якщо відстань між двома об’єктами

на ній завдовжки 10 см відповідає відстані на місцевості:

А) 5 000 км; б) 300 км; в) 8 000 км; г) 4 000 км.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

ІV. Вивчення нового матеріалу

Земна поверхня дуже нерівна. На ній трапляються рівнинні ділянки, горби, яри і гори. Усі форми земної поверхні називаються рельєфом.

Щоб зобразити на плані, наприклад, горб, треба виміряти його висоту. Вимірюють відстань по вертикалі від підошви до вершини за допомогою нівеліра.

Нівелір – найпростіший прилад, який являє собою дерев’яну рейку завдовжки 1 м з виском і служить для вимірювання відстаней по вертикалі.

З допомогою нівеліра визначають, наскільки вершина горба вища за підошву, тобто його відносну висоту.

Робота зі словником. Відносною висотою називають перевищення по вертикалі однієї точки земної поверхні над іншою.

З одного боку підошва горба може бути вища, з іншого – нижча. Через це відносна висота вершини горба неоднакова з різних боків,

Тобто вершина горба може мати кілька відносних висот. Тому на планах місцевості позначають не відносну, а абсолютну висоту.

Робота зі словником. Абсолютною висотою називається перевищення точки земної поверхні по вертикалі над рівнем моря, висоту якого беруть за 0 метрів.

На планах і картах абсолютні висоти місцевості позначають точкою, біля якої ставлять число. Воно означає висоту місця над рівнем моря в метрах. Таке числове позначення називається відміткою висот. Рельєф будь-якої території позначають за допомогою горизонталей. Горизонталі – умовні лінії на плані, які сполучають точки з однаковими абсолютними висотами.

Завдання. Визначити висоти горбів.

 Зображення нерівностей земної поверхні

 Зображення нерівностей земної поверхні

Якщо горизонталі розташовані близько одна від одної, то схил крутий, коли ж відстань між ними велика – схил пологий. Маленькі рисочки, проведені перпендикулярно до горизонталей, називаються бергштрихами. Вони показують, у якому напрямі схил знижується.

Робота з планом

1. Визначте абсолютну висоту джерела.

2. Яка абсолютна висота горба, на якому стоїть вітряк? Який з його схилів крутий, а який пологий?

3. Ви йдете від моста через річку до селища. Опишіть свій шлях, укажіть його напрям і відстань.

4. Який напрям течії струмка? Яка його довжина?

5. Опишіть береги річки. Чим вони відрізняються один від одного?

6. Листоноша їхав із селища до будинку лісника на велосипеді. У якому напрямку (туди чи назад) йому буде легше їхати? Чому?

7. З якої сторони простіше підійти до озера? Чому?

8. Ви ідете від селища до вітряка. Який шлях (туди чи назад) легший?

Робота з картою

– Як позначається рельєф на карті?

– Чи є на карті горизонталі? Відмітки висот?

– Через яку кількість метрів проведено горизонталі на карті?

– Як за кольором можна визначити висоту чи глибину території?

– Що таке шкала висот та глибин?

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Бесіда

– Що таке рельєф?

– Що собою являє нівелір?

– Що таке відносна висота? Чим вона відрізняється від абсолютної?

– Чим відрізняється зображення височини від зображення западини?

Завдання. Намалювати горб:

А) заввишки 150 м, горизонталі проведені через 15 м, північно-східний схил – пологий, західний – крутий;

Б) західний схил горба (висота 177 м) крутий, біля підніжжя східного схила знаходиться колодязь;

В) на крутому північному схилі горба заввишки 109 м вирубано ліс, а на пологому південному схилі – луки;

Г) на південно-західному схилі горба заввишки 203 м стоїть дуб, а на західному схилі видніється вирубаний ліс, на півночі стоїть вітряк;

Д) північно-східний схил пологий (висота 107 м), біля його підніжжя – луки, а західний схил – крутий та вкритий чагарниками.

Тест (усно)

1. Горизонталі – це…

А) точки з однаковими висотами;

Б) лінії, які з’єднують точки з однаковими абсолютними висотами;

В) лінії, які з’єднують точки з однаковими відносними висотами;

Г) лінії, які позначають місцевість.

2. Відносна висота – це.

А) висота, яка показує, наскільки одна точка вища від іншої;

Б) висота точки над рівнем Світового океану;

В) висота точки над рівнем Балтійського моря;

Г) висота однієї точки відносно іншої.

3. Прилад для вимірювання абсолютної висоти:

А) компас; б) нівелір; в) далекомір; г) циркуль; д) транспортир.

7. За малюнком визначити:

А) який схил пологий, а який крутий;

Б) у якому напрямі від точки А росте окреме дерево?

 Зображення нерівностей земної поверхні

8. Робота з фізичною картою світу.

I-й варіант

А) Визначте абсолютні висоти Амазонської низовини, Тібету, Альп, півострова Лабрадор, острова Нова Гвінея;

Б) Визначте середні і найбільші висоти Альп, Гімалаїв, Кавказу, Уралу;

В) Назвіть найвищу точку Африки, Північної і Південної Америки, Австралії;

Г) Визначте абсолютні глибини Балтійського, Японського, Чорного морів;

Д) Порівняйте глибини Берінгового і Чорного морів. Яке з них є глибшим? Наскільки?

Є) Визначте, як змінюється глибина Тихого океану біля берегів Північної Америки, Північного Льодовитого океану, біля берегів Євразії.

II-й варіант

А) Яке місто розташоване вище: Бразіліа чи Буенос-Айрес, Вашингтон чи Мехіко, Тегеран чи Делі, Париж чи Лондон?

Б) Порівняйте абсолютні висоти територій, на яких розміщені озера Чад і Вікторія, водоспади Вікторія і Ніагарський;

В) Які моря перестали б існувати, якби рівень Світового океану знизився на 200 м?

Г) Як змінилась би висота піку Комунізму, вулкана Ключевська Сопка, гори Ельбрус, якби рівень Світового океану збільшився на 10 м?

Д) Чи змінився б рівень Балтійського моря, якби рівень Світового океану знизився на 100 м? Чи змінилась би при цьому глибина Каспійського моря? Охотського моря?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний параграф у підручнику.

– Підготуватись до підсумкового уроку за темою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зображення нерівностей земної поверхні - Плани-конспекти уроків по географії


Зображення нерівностей земної поверхні