Золотий паритет

Золотий паритет – законодавче встановлення маси чистого золота в національній валюті країни і співвідношення з іншою валютою за вмістом золота. За золотомонетного стандарту З. п. встановлювався визначенням маси монети. Після його скасування З. п. національної валюти визначають діленням відповідної одиниці маси золота (1 г, 1 унції та ін.) на офіційно встановлену суму паперових грошей (або “ціну” золота) за цю одиницю. З 1913 до початку 90-х офіційна грошова оцінка золота в країнах Заходу змінювалася багато разів (наприклад, у Франції 20 разів), причому завжди в бік підвищення.
Золотий паритет