Зомбарт

Зомбарт (Sombart) Вернер (1863-1941) – німецький економіст, соціолог та історик, представник історичної школи політичної економії. Виокремив поняття “господарська система”, елементами якої називав технологічний спосіб виробництва, суспільні відносини і господарський дух (мотив розвитку). Мета капіталізму на ранніх етапах, на його думку, частково зорієнтована на задоволення потреб, а на пізніх етапах – на привласненні прибутків, у нагромадженні мінової вартості, проте прагнення до збагачення призводить до знецінення моральних принципів.

Незважаючи на впровадження комерційного планування, економічна система капіталізму має ірраціональний характер, її структура є авторитарною, більшість контролюється меншістю, координація досягається за допомогою децентралізованого ринку. 3. – один з авторів теорії “організованого капіталізму”. Рушійною силою господарського розвитку націй 3. називав капіталістичний дух (в т. ч. дух підприємництва та міщанський – бережливість, працьовитість та ін.), а головними функціями підприємців вважав організаторську, збутову (напр., вміння вести переговори) і облікову. Основною причиною спадів в економіці
помилково називав диспропорції між галузями, а спади – чинником розвитку капіталістичного духу. В останні роки життя перейшов на позиції фашизму, виступав за кастову структуру суспільства, в якій головна роль повинна належати державі та військовим керівникам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Зомбарт - Економічний словник


Зомбарт