ЗОНА ФІТОГЕОГРАФІЧНА

Екологія – охорона природи

ЗОНА ФІТОГЕОГРАФІЧНА – один з найбільших підрозділів у геогр. поширенні рослин, що сформувався в процесі еволюції. 3. ф. різняться між собою за складом ендемічних таксонів, історією становлення та розвитку їхніх флор. 3. ф. відображають історію розвитку поверхні Землі та пов’язану з нею історію розвитку флор. У разі проведення межі між окремими зонами важливу роль відіграють статистичний аналіз флори з урахуванням палеогеогр. характеристик відповідних територій та їх взаємозв’язок з геобот. і ландшафтним районуванням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗОНА ФІТОГЕОГРАФІЧНА - Довідник з екології


ЗОНА ФІТОГЕОГРАФІЧНА