ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 3. ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

УРОК 35. ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

Тема. Географічне положення, межі й розміри мішаних і широколистих лісів. Характерні ознаки природних комплексів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території.

Навчальна мета: сформувати знання про географічне положення зони мішаних лісів; дати їй комплексну характеристику на основі узагальнення та систематизації знань про різні природні компоненти, їх взаємозв’язок; удосконалювати

навички роботи з різними тематичними картами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, грунтів, рослинності.

Опорні та базові поняття: фізико-географічна зона, фізико-географічний край, фізико-географічна область, природні компоненти, природоохоронні території.

Географічна номенклатура: Українське Полісся; селище Рава-Руська; міста – Львів, Золочів, Кременець, Шепетівка, Житомир, Київ, Ніжин, Кролевець, Глухів; фізико-географічні області, зони; раніше вивчені об’єкти рельєфу, гідрографії,

адміністративні області.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. За картою фізико-географічного районування оберіть одну фізико-географічну область. Назвіть одну за одною фізико-географічні одиниці вищого порядку, до складу яких входить обрана вами область.

2. Чому тільки одна з фізико-географічних країн, в межах яких розташована Україна, поділяється на зони?

3. Охарактеризуйте значення фізико-географічного районування. Наведіть приклади.

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Для території північної частини України стисло назвіть: а) основні форми рельєфу; б) особливість зволоження; в) особливості внутрішніх вод.

– Які наслідки мало давнє зледеніння для території України?

– Назвіть види діяльності людини, характерні в мішано-лісових місцевостях.

– За якими ознаками можна дати комплексну характеристику певної території? Складіть план характеристики природної зони.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ви вже знаєте багато особливостей природи України. Сьогодні ми починаємо узагальнювати та систематизувати, конкретизувати їх для п’яти найбільш відмінних між собою територій України. Починаємо з півночі – із зони мішаних та широколистих лісів.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення

S? 113 тис км2, 20 % території України; на заході має не суцільне розповсюдження (виклинюється центральна частина Волинської височини); південна межа проходить поблизу Рави-Руської, Львова, Золочева, Кременця, Шепетівки, Житомира, Києва, Ніжина, Кролевця, Глухова.

2. Особливості природи

– Низовинний рельєф з поширенням льодовикових та водно-льодовикових форм рельєфу з піщаними та супіщаними відкладами.

– Клімат помірно континентальний, літо вологе і тепле, зима відносно м’яка; К (коефіцієнт зволоження) > 1.

– Густота річкової сітки 0,29 км/км2, місцями до 0,5 км/км2, багато боліт, озер, підземні води розташовані близько до поверхні.

– Переважання різновидів дерново-підзолистих та болотних грунтів.

– Характерні рослинні та тваринні угруповання лісів (бори, субори, сугрудки, груди, рамени), боліт, луків; лісистість – близько 30 %.

– Поширені мішано-лісові, хвойно-широколисті ландшафти, болотні, в заплавах річок – лучно-лісові, болотні. Дедалі більше поширюються змінені та антропогенні ландшафти.

3. Фізико-географічні одиниці

У межах Поліського краю 5 областей, що змінюються із заходу на схід, та 1 – Мале Полісся розташовано на заході південніше Волинського Полісся та Волинської височини.

4. Проблеми зони

Несприятливі природні процеси: заболочування, перезволожен – ня, ерозія, карстово-провальні процеси. Вони посилюються внаслідок господарської діяльності людини (вирубування лісів, осушення боліт, інтенсивний випас худоби тощо). Катастрофічний вплив наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

5. Природоохоронні заходи, природоохоронні території

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– На які фізико-географічні області та за якими факторами поділена зона?

– Назвіть характерні ознаки природних ландшафтів зони, що зазнали істотного впливу господарської діяльності людини.

– Складіть схему зв’язків між різними за походженням компонентами вивченого ПТК.

– Які види природно-заповідних об’єктів створено в зоні? Назвіть найбільші з них.

VII. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. На контурній карті позначити межі фізико-географічних областей лісової зони.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ - Плани-конспекти уроків по географії


ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ