Зовнішні процеси Землі

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Літосфера

§ 27. Зовнішні процеси Землі

Пригадайте

Які природні сили здатні руйнувати гірські породи? Які чинники впливають на формування рельєфу?

Процеси на поверхні земної кулі. Ці зовнішні процеси Землі зумовлені енергією Сонця, роботою води та вітру, впливом живих організмів, а також господарською діяльністю людини. Вони сприяють утворенню порівняно невеликих за розмірами форм рельєфу – ярів, балок, річкових долин, печер, горбів і пасом різної форми (мал. 68). Тому зовнішні процеси

інколи порівнюють з роботою скульпторів, що ніби вирізьблюють дрібні деталі великих рівнинних і гірських “споруд”.

Робота Сонця. Під впливом сонячної енергії відбувається фізичне вивітрювання – руйнування мінералів і гірських порід унаслідок коливання впродовж доби температури повітря. Різких змін температури повітря не витримують навіть найпотужніші гірські системи. Гірські породи, з яких вони складаються, то розширюються під час нагрівання, то стискаються внаслідок охолодження. Спочатку від скель відламуються великі брили, уламки яких нерідко, сповзаючи схилами гір, утворюють своєрідні

“річки”. Поступово такі уламки перетворюються на щебінь, пісок і пил (мал. 69).

 Зовнішні процеси Землі

Мал. 68. Форми рельефу: печера (1), балка (2)

 Зовнішні процеси Землі

Мал. 69. Руйнування гірських порід: брили (1), кам’яні “річки” (2), щебінь (3), пісок (4)

 Зовнішні процеси Землі

Мал. 70. Руйнівна діяльність морських хвиль (1). Борозни, вироблені водою (2)

Робота води. Внаслідок хімічної дії води відбувається хімічне вивітрювання – руйнування, розчинення й перетворення мінералів і гірських порід. Саме постійна і невтомна діяльність води створює річкові долини, яри, розкішні підземні палаци – печери, “роз’їдає” схили, підмиває береги і перебудовує їх (мал. 70). “Тверда вода” – льодовики – також причетна до цієї роботи: вона формує свій льодовиковий рельєф.

Робота вітру. Важливим перетворювачем поверхні Землі є вітер. Побачити наслідки діяльності вітру можна там, де рослини не створюють на поверхні суцільного покриву. Обточуючи і шліфуючи виступи твердих порід, вітер часто є “автором” різноманітних примхливих витворів, що за формою нагадують колони, стовпи, гриби тощо (мал. 71,1). Він також видуває з порід дрібні частинки, залишаючи на поверхні заглиблення, схожі на лунки (мал. 71,2). Потім увесь подрібнений матеріал переносить на великі відстані і відкладає, створюючи, зокрема, піщані гори – бархани і дюни.

 Зовнішні процеси Землі

Мал. 71. Ці чудернацькі споруди (1) і лунки (2) – результат діяльності вітру

 Зовнішні процеси Землі

Мал. 72. Рукотворні форми рельєфу: 1 – піраміда; 2 – підземний перехід

Робота живих організмів. У результаті життєдіяльності живих організмів відбувається органічне вивітрювання – руйнування, розчинення й перетворення мінералів і гірських порід. Живі організми перетворюють мінеральну речовину на органічну, а після відмирання організмів, навпаки, органічні речовини перетворюються на мінеральні.

Крім того, у земній корі тварини утворюють численні порожнини – нори й горбики – кротовини. На болотах завдяки рослинам часто виникають купини. У теплих тропічних морях внаслідок накопичення відмерлих вапнякових коралів утворюються коралові рифи.

Діяльність людини. До рукотворних форм рельєфу належать терикони, шахти, кар’єри, кургани – штучні куполоподібні горби у місцях давніх поховань, підземні переходи, тунелі, мости, насипи, піраміди, канали тощо (мал. 72). Нині діяльність людини порівнюють із могутньою природною силою, здатною істотно перетворити земну поверхню. На жаль, часто ця діяльність буває настільки негативною, що на місці квітучих земель залишаються непридатні для використання ділянки земної поверхні.

ПІДСУМКИ

– Зовнішні процеси відбуваються на поверхні Землі.

– Зовнішні процеси зумовлені надходженням енергії Сонця, роботою води, вітру, живих організмів та діяльністю людини.

– Рельєф планети формується завдяки спільній дії внутрішніх і зовнішніх процесів Землі.

Доведіть на прикладах своєї місцевості, що формування рельєфу – це результат сукупної дії внутрішніх і зовнішніх процесів Землі.

Поясніть на прикладах, як вода, руйнуючи рельєф, водночас його створює.

Назвіть форми рельєфу своєї місцевості, які створила людина.

Що таке вивітрювання? Яке воно буває?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зовнішні процеси Землі - Географія


Зовнішні процеси Землі