Зовнішньоторговельна операція

Зовнішньоторговельна операція – комплекс заходів, які використовують суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності різних країн з метою здійснення і вдосконалення зовнішньої торгівлі. Такими заходами є вивчення ринку конкретного товару або послуги, їх рекламування, створення розгалуженої мережі збуту, проведення переговорів, укладання і виконання контрактів. Найважливіший елемент З. о. – контракт, предметом якого є купівля – продаж товару або послуги, виконання підрядних робіт, оренда та ін. Процес підготовки контракту передбачає укладання допоміжних договорів з консалтинговими фірмами, рекламними агентами, торговельними посередниками, транспортними фірмами, страховими компаніями та ін. Основні види З. о. – експорт товарів і послуг, імпорт товарів і послуг, реекспорт та реімпорт (див. Реекспорт; Реімпорт).
Зовнішньоторговельна операція