Зразок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Зразок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

Це станеться тоді (коли?), як рак свисне (Народна творчість).

1. Речення складне, сполучникове, складнопідрядне.

2. Головне речення: Це станеться тоді; підрядне: Як рак свисне.

3. Складнопідрядне часу.

4. Сполучник як.

5. Між головним і підрядним реченням ставиться кома.

6. У головному реченні підмет Це, виражений вказівним займенником; присудок (простий дієслівний) – Станеться, виражений дієсловом; станеться (коли?) тоді (обставина часу, виражена прислівником часу); речення розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне.

У підрядному реченні підмет – Рак – виражений іменником; присудок (простий дієслівний) – Свисне – виражений дієсловом; речення розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, повне. коли?

 Зразок синтаксичного розбору складнопідрядного речення
Зразок синтаксичного розбору складнопідрядного речення