Зв’язки в алканах – Алкани

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1 . Вуглеводні

Органічні сполуки, що складаються тільки з елементів Карбону і Гідрогену, називають вуглеводнями. Вони становлять собою розгалужені чи нерозгалужені ланцюги або замкнені структури, скелет яких утворений лише зв’язками Карбон-Гідроген.

1.1. Алкани

Вуглеводні, молекули яких містять тільки одинарні С-С-зв’язки, називають алканами.

Найпростіший алкан, що містить один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену, – метан. Усі інші алкани відрізняються наявністю додаткових метиленових

груп (-СН2-).

Приклад.

 Звязки в алканах   Алкани

Додаванням групи – СН2- до кожного попереднього вуглеводню отримують наступний ряд алканів, який називають гомологічним рядом алканів.

Спільна молекулярна формула алканів: CnH2n+2.

Зв’язки в алканах

Будь-який С-Н-зв’язок можна розглядати як перекривання sp-гібридної орбіталі атома Карбону з s-орбіталлю атома Гідрогену, у результаті чого утворюється σ-зв’язок. Такий σ-зв’язок існує і між атомами Карбону. Він з’являється в результаті перекривання двох sp3-гібридних орбіталей різних атомів Карбону.

В алканах sp3-гібридизація

визначає просторову структуру молекул. Кожен атом Карбону оточений учасниками зв’язку і знаходиться всередині тетраедра, валентний кут між зв’язками становить 109° 28′.

Приклад. Будова метану – тетраедр, в усіх інших алканів – поєднання тетраедрів.

 Звязки в алканах   Алкани


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Зв’язки в алканах – Алкани - Довідник з хімії


Зв’язки в алканах – Алкани