Зв’язне мовлення. Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Мета: підвести підсумки письмових учнівських робіт, відзначити позитивне у їх виконанні, вказати основні види помилок, допущених у письмовій роботі, проаналізувати допущені типові помилки та недоліки учнівських творчих робіт; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок, належним чином їх проінструктувавши.

Обладнання: таблиця.

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Загальна оцінка вчителем виконаної роботи.

ІІІ. Аналіз двох-трьох найбільш

вдалих робіт.

Схема аналізу письмового переказу

1. Чи розкрито в переказі тему переказуваного тексту.

2. Чи передано головну думку переказуваного тексту.

3. Чи в правильній послідовності переказано зміст.

4. Чи не пропущено чогось, чи не додано того, чого немає в тексті.

5. Грамотність. Графічне оформлення.

ІV. Оголошення оцінок за роботу. Повернення учням зошитів.

V. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником.

Опрацювання таблиці “Основні види помилок” (с. 22-23).

Учням

потрібно пояснити умовні позначки, до яких вдається вчитель, перевіряючи письмову роботу. Оскільки розділи “Орфографія”, “Пунктуація”, “Лексикологія” вивчатимуться пізніше, слід наголосити, що орфографічна помилка – помилка в написанні слова (поняття орфограма буде сформовано пізніше), пунктуаційна помилка – неправильне вживання розділових знаків у реченні, лексична помилка стосується неправильного вживання слова.

ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ

З (змістові)

Не розкрито тему переказуваного тексту. Нечітко передано головну думку тексту. Додано щось зайве. Про щось сказано недостатньо. Порушено послідовність викладу.

Л (лексичні)

Слово вжите в невластивому йому значенні. Невиправдано повторюється слово або спільнокореневі слова. Вжите російське слово замість українського. Вжите зайве слово.

Г (граматичні)

Ужите неправильно утворене слово. Використане перекручене або спотворене слово. Слова неправильно поєднані між собою. Неправильно побудоване речення.

І (орфографічні)

Слово записане з порушенням правил щодо написання літер, які позначають ненаголошені голосні звуки, приголосні звуки, що уподібнюються, неправильно вжито м”який знак або апостроф і т. ін.

V (пунктуаційні)

Неправильно розставлені розділові знаки.

Робота з підручником. Усне виконання вправ 49, 50.

VІ. Індивідуальне опрацювання допущених помилок. (Учні, які впоралися з роботою, одержують індивідуальне завдання).

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

VІІІ. Домашнє завдання.

Завершити письмову роботу над помилками.
Зв’язне мовлення. Мовленнєві помилки й недоліки (практично). Види помилок, допущених у переказі. Аналіз письмового переказу