Зв’язне мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення

І СЕМЕСТР

ІМЕННИК

Урок № 17

Тема: Зв’язне мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення

Мета: дати поняття про офіційно-діловий стиль, пояснити сферу його вживання, основні види (жанри), функції стилю (інформативну та волюнтативну), ознаки стилю (точність, доступність, лаконічність, конкретність, чіткість), мовні особливості; дати поняття про ділові папери, їхні види та призначення; формувати вміння складати такі ділові папери, як план роботи та оголошення; розвивати логічне мислення, відчуття

стилю, культуру усного та писемного спілкування, сприяти збагаченню словникового запасу учнів.

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Підготовка до роботи над складанням ділових паперів.

Робота з підручником. Виконання вправ 43, 45.

Робота зі словником. З’ясувати значення слів документ, офіційний, стандарт.

Для довідок. Документ – письмове свідоцтво, діловий папір, що підтверджує певний факт, засвідчує право на щось, служить доказом чогось. Офіційний – такий, що виходить від державних установ або службових осіб. Стандарт – зразок, щось, що відповідає конкретно визначеним

вимогам.

Тестування. Вибрати і позначити правильну відповідь.

1. Основний закон держави, що закріплює суспільний лад і державний устрій, визначає права та основні обов’язки громадян:

А) статут; б) устав; в) конституція; г) акт.

2. Офіційний документ, що засвідчує особу власника та його громадянство:

А) автобіографія; б) довідка; в) характеристика; г) паспорт.

3. Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи, її результати:

А) довідка; б) звіт; в) заява; в) акт.

4. Документ, який сповіщає, повідомляє про щось:

А) заява; б) пояснювальна записка; в) оголошення; г) наказ.

5. Документ, у якому із зазначенням термінів виконання подано перелік намічених заходів:

А) діловий щоденник; б) наказ; в) протокол; в) план роботи.

ІІІ. Робота над складанням ділових паперів.

Робота з підручником. Виконання вправ 48, 50.

Робота біля дошки. Визначити помилки, допущені в тексті заздалегідь написаного на дошці оголошення. Скласти оголошення відповідно до сформульованих у вправі 50 вимог.

Об’ява!!!

Хто хоче подивитися на членів драматичного гуртка, збирайтеся в четвер надвечір.

Зразок.

Оголошення

20 жовтня в актовому залі школи відбудеться вистава, підготовлена членами шкільного драматичного гуртка.

Початок вистави о 17.00. Вхід вільний.

Адміністрація школи.

ІV. Підбиття підсумків уроку.

V. Домашнє завдання: вправа 52.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Зв’язне мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення - Плани-конспекти уроків по українській мові


Зв’язне мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення