Зв’язне мовлення. Текст. План готового тексту (простий). Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Урок № 8

Тема: Зв ‘ язне мовлення. Текст. План готового тексту (простий). Усний докладний переказ тексту розповідного характеру

Мета: повторити відомості про текст і його ознаки; формувати вміння відрізняти текст від групи речень, формувати комунікативні вміння, зокрема сприйняття-розуміння почутого (аудіювання) та говоріння (в процесі усного переказування тексту); формувати такі текстотворчі вміння, як визначення теми й головної думки тексту, колективне складання його плану,

самостійний добір адекватних змісту виражальних засобів мови, реалізація задуму (усне відтворення вихідного тексту-зразка); формувати вміння правильно інтонувати речення у процесі усного переказування; розвивати логічне й образне мислення, усне мовлення, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів, граматичний лад їхнього мовлення, розвивати увагу, пам’ять.

Обладнання: текст для переказу.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Прочитати подані в двох колонках записи. У якій з колонок подано текст, у якій – окремі речення? Свою думку довести.

width="100%">

З покоління в покоління передавали українці перлини усної народної творчості. Це багатство поволі стікалось у духовну скарбницю народу.

З народних переказів і легенд ми дізнаємося про походження географічних назв. У яскравих барвах оживає минувшина Запорозької Січі та її лицарів.

По сьогодні кожен знаходить у легендах і переказах духовну поживу, переймається ще більшою любов’ю до свого краю й народу.

Легенда – жанр усної народної творчості, переказ про життя якоїсь особи або незвичайну подію, оповитий казковістю, фантaстикою. Слово до слова – і зложиться мова. Вовк сірий відзначається високим розвитком нервової діяльності, особливо гострим слухом і нюхом. Такий утвір природи, як Бердянська коса, є перлиною Азовського моря. Вечір пісню солов’їну слухав і зірки ронив.

ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (засвоєння мовленнєвознавчих понять).

Пояснення вчителя.

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ.

Текст – це група речень, об’єднаних спільним змістом (темою) та головною думкою.

Якщо речення лише висловлює думку, то текст забезпечує її розвиток. Це відбувається за рахунок того, що кожне наступне речення до вже відомого додає щось нове.

Основні ознаки тексту такі: пов’язаність речень за змістом (темою), наявність головної думки та її розвиток, певна послідовність речень (необхідна для розкриття теми), зв’язок між реченнями тексту за допомогою займенників, синонімів, сполучників, повторів та ін.

Розвиваючи тему тексту, його автор переходить від однієї частини теми до іншої. Частина загальної теми тексту називається мікротемою. Мікротема розкривається в кількох реченнях. Частина тексту, об’єднана мікротемою, називається абзац. Кожен абзац починають з нового рядка.

Для того, щоб переказати текст, необхідно скласти його план. Для цього потрібно визначити мікротеми тексту. Стисло й чітко сформульовані мікротеми – це пункти плану тексту.

Мета складання плану – виділення в змісті (темі) тексту головного, найбільш важливого (визначення мікротем), a також зазначення послідовності викладу думок. Переказуючи текст, потрібно спиратися на пункти його плану.

ІV. Виконання вправ на закріплення.

Заздалегідь записані на дошці речення прочитати а такій послідовності, щоб вони утворили текст. Визначити тему й головну думку тексту. Дібрати заголовок. Що зазвичай відбиває заголовок тексту?

І захотілося цьому вовкові пити. Люди прозвали ту річку Вовчою. Звір зупинився і почав рити яму. Пізніше утворилася з джерельця річка. До тих пір сірий рив, поки не докопався до джерельця. Біжить він і чує під ногами прохолоду. Якось улітку біг балкою вовк. А з нього потекла вода.

Народна творчість.

Словник.

Балка – яр з пологими схилами.

V. Підготовка до роботи над переказом (формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усним переказом).

Читання тесту вчителем.

З’ясування значення вжитих у тексті переказу слів, які перебувають у пасивному словнику учнів.

Визначення теми й головної думки тексту. Визначення основних ознак тексту.

Колективне складання плану тексту (план записується на дошці та в зошитах).

Повторне читання вчителем тексту.

VІ. Усне переказування тексту учнями.

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

Бесіда.

– Які існують види мовленнєвої діяльності?

– Як називають особу, яка слухає або читає (мовцем чи адресатом мовлення)?

– Як називають особу, яка говорить або пише?

– До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися протягом уроку?

– До яких видів мовленнєвої діяльності вам довелося вдатися у процесі підготовки до усного переказу тексту, зокрема складаючи план сприйнятого на слух або прочитаного тексту?

– Для чого складається план тексту?

– Як пов”язані тема тексту та його мікротеми?

– У чому полягає основна відмінність між текстом і реченням?

VІІІ. Домашнє завдання.

Вправа 14 (ІІ).

Тексти для переказу

1. Подарунок

В одному селі на березі моря жила невимовної краси дівчина. Звали її Азою. Любила та дівчина козака.

Настав тривожний час, і Азин наречений пішов на війну з ворогами. Перед прощанням козак подарував Азі перстень, щоб була йому вірною і чекала на нього.

Минали роки. Козак не повертався. Аза берегла перстень, як зіницю ока.

Та трапилася біда. Пішла дівчина прати, задумалася і впустила у хвилі перстень. Кинулася в море, щоб дістати дорогу втрату, і загинула…

З того часу море зветься Азовським. Назва увіковічнила пам’ять про вірну, але безталанну дівчину Азу. (Нар. творч.; 90 сл.)

– Пояснити значення виразу берегти, як зіницю ока; значення слова безталанна.

– Дібрати синоніми до слів чекати; впустити, кинутися.

– Скласти план (орієнтовний: 1. Жила на березі моря дівчина. 2. Що подарував козак дівчині на прощання. 3. Аза берегла перстень. 4. Трапилася біда. 5. Що увіковічнила назва моря).

– Усно переказати текст за планом.

2. Дедал

Жив у Афінах будівничий Дедал. Він першим навчив греків споруджувати прекрасні будинки.

У Дедала був талановитий племінник. Хлопчина винайшов циркуль, пилку та гончарний круг.

Якось Дедал із племінником піднялися на покрівлю палацу. Юнак спіткнувся, впав і розбився. Земляки звинуватили Дедала у вбивстві.

Щоб урятуватися від несправедливого покарання, Дедал із сином Ікаром утік на острів Кріт. Там їх прийняв цар Мінос.

Добре було Дедалові на Кріті, та душа кликала на батьківщину. Мінос не відпустив би майстра, тому Дедал вирішив тікати.

Собі й синові Дедал змайстрував із пташиного пір’я по парі крил. Пір’їни було скріплено воском. Синові Дедал наказав не підніматися високо.

Полетіли. Ікар захопився польотом і піднявся до сонця. Проміння розтопило віск. Озирнувся Дедал і побачив тільки пір’їни на морських хвилях… (Ант. легенда; 120 сл.)

– Дібрати синоніми до слів будівничий, племінник (небіж).

– Скласти план тексту (орієнтовний: 1. Афінський будівничий Дедал. 2. Талановитий небіж Дедала. 3. Трагічна загибель юнака. 4. Дедал рятується від несправедливого покарання. 5. Душа кликала на батьківщину. 6. Крила з пташиного пір’я. 7. Загибель Ікара.)

– На дошці записати: місто Афіни; острів Кріт; цар Мінос.

– Усно переказати текст за планом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зв’язне мовлення. Текст. План готового тексту (простий). Усний докладний переказ тексту розповідного характеру - Плани-конспекти уроків по українській мові


Зв’язне мовлення. Текст. План готового тексту (простий). Усний докладний переказ тексту розповідного характеру