Зв’язне мовлення. Замітка до газети (зі шкільного життя) інформаційного характеру

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 28

Тема: Зв’язне мовлення. Замітка до газети (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Мета: пояснити особливості створення тексту газетної замітки; на основі здобутих учнями текстологічних знань формувати загальні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів, розвивати культуру усного й писемного мовлення.

Обладнання: зразки заміток у періодичних виданнях.

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.

ІІ.

Підготовка до роботи над заміткою.

Робота з підручником. Виконання вправи 181 (усно).

Словникова робота. Дібрати (з довідки або словника) українські відповідники до іншомовних слів, заздалегідь записаних на дошці.

Жанр, інформація, факт, актуальність, оперативність, конкретність.

Для довідок.

Різновид, повідомлення, подія, злободенність, своєчасність, точність.

Пояснення вчителя.

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Замітка – це газетний жанр, який стисло, виразно й оперативно повідомляє про конкретні факти, події та явища. Мета замітки – поінформувати, тобто повідомити, дати чітке уявлення

про те, що сталося, де сталося і коли. Тому зміст замітки зазвичай відповідає на такі питання: ЩО? ДЕ? КОЛИ відбулося?

Обсяг тексту замітки – від десяти до ста рядків.

Уваги періодичної преси вартий не кожний факт, а лише такий, що являє інтерес для громадськості. Отже, замітка обов’язково має бути актуальною.

Робота з підручником. Самостійне виконання учнями вправи 183 (І).

Прочитати (прослухати) замітку. Визначити її тему й головну думку. На які три питання відповідає замітка? З’ясувати, який тип мовлення покладено в основу тексту замітки. Свою думку обrрунтувати.

Герої казок – експонати виставки

Хто не пам’ятає з дитинства хвацького пана Коцького, тендітну Дюймовочку, безрозмірну Рукавичку? Усі ці казкові персонажі отримали нове життя на виставці м’яких іграшок у Києві, на Кловському узвозі, 8, у науково-методичному центрі Міністерства освіти і науки України. Чимало експонатів виставки, що відкрилась 15 листопада, сприймаються відвідувачами як справжні міні-шедеври.

З газети.

Словник.

Експонат – предмет мистецтва, взірець продукції, що їх виставляють на виставці, в музеї. Шедевр – визначний, неперевершений твір мистецтва.

ІІІ. Робота над складанням замітки (формування текстотворчих умінь у процесі роботи над заміткою).

Усне скадання тексту замітки для шкільної (класної) стіннівки (вебсайта) на одну із тем

– Наша допомога дитячому притулку (пансіонату для перестарілих, районній бібліотеці)

– Екскурсія до музею

– Відвідання виставки (театру, цирку)

– Упорядкування шкільного стадіону (музею, вестибюлю)

– Наш улюблений гурток

Самостійна робота учнів над заміткою на чернетці.

Прослухування та обговорення кількох заміток. Добір заголовка до заміток.

Самостійне редагування учнями текстів заміток. Переписування удосконалених текстів до зошитів.

ІV. Підбиття підсумків уроку.

V. Домашнє завдання.

Вправа 185.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Зв’язне мовлення. Замітка до газети (зі шкільного життя) інформаційного характеру - Плани-конспекти уроків по українській мові


Зв’язне мовлення. Замітка до газети (зі шкільного життя) інформаційного характеру