Зв’язок будови земної кори та рельєфу Землі

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Літосфера

§ 31. Зв’язок будови земної кори ° та рельєфу Землі

Пригадайте

Які є основні форми рельєфу? (Див. § 28.)

Чим платформа відрізняється від області складчастості? (Див. § 28, 29.)

З чого складається геологічний час? (Див. § 26.)

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Встановлення взаємозв’язків між будовою земної кори

Та формами рельєфу, визначення їхнього геологічного часу

Виконайте завдання:

1. Запишіть назву основної форми рельєфу, що утворилася на місці давньої платформи у межах

Східної Європи. Визначте геологічний час початку формування цієї форми.

2. Визначте і запишіть, де виникла Східноєвропейська рівнина – на платформі чи в області складчастості. Визначте геологічний час початку її утворення.

3. Визначте (в кожній парі) наймолодші форми рельєфу: Альпи – Уральські гори; Гімалаї – Великий Вододільний хребет. Запишіть, у яку еру і період горотворення вони з’явилися.

4. Визначте (в кожній парі) форми рельєфу, що почали формуватися раніше: Кримські гори – Кордильєри, Уральські гори – Анди. Запишіть, у яку еру і період горотворення вони почали формуватися.

5. Визначте особливості будови і вік земної кори, що зумовили утворення плоскогір’я Декан.

Наприкінці кожної відповіді робіть висновок про зв’язок будови земної кори з рельєфом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зв’язок будови земної кори та рельєфу Землі - Географія


Зв’язок будови земної кори та рельєфу Землі