Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова й правопис слова гудзик

Урок 58

Тема. Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова й правопис слова гудзик

Мета: вчити встановлювати зв’язки між прикметниками та іменниками в реченні; закріплювати вміння ставити питання до слів – ознак предметів; збагачувати словниковий запас учнів; формувати вміння вести діалог в уявній ситуації; виховувати толерантність у співпраці.

Обладнання: предметні малюнки снігура, сніговика, гудзика; сюжетні малюнки “У бібліотеці”, “У магазині”.

ХІД УРОКУ

I.

Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 256)

– Яких же кольорів не назвав хлопчик?

– Прочитайте, як ви записали назви всіх кольорів веселки за алфавітом.

– Як іще називають оранжевий колір? (Жовтогарячий, помаранчевий)

– Які речення ви склали зі словом лічити? А зі словом рахувати?

2. Хвилинка чистопису

Ур овик овий сніг

– Доберіть із даними буквосполученнями такі слова, щоб вони всі починалися частиною сніг-. (Снігур, сніговик, сніговий)

– Поставте запитання до кожного слова.

Яке з них є ознакою предмета?

– Підберіть слова – ознаки предметів до інших слів. (Снігур (який?) червоногрудий; сніговик (який?) смішний)

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми з’ясуємо, з якими словами в реченні зв’язані слова-ознаки, на які питання вони відповідають. Також будемо вчитися складати діалоги.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 257)

– Прочитайте. Порівняйте зміст цього тексту з текстом домашньої вправи. Про які пори року в них йдеться?

– Розкажіть про ознаки цих пір року.

– Випишіть назви предметів та зв’язані з ними назви ознак. Запишіть за зразком.

2. Колективна робота (вправа 258)

– Прочитайте текст. Визначте, скільки в ньому абзаців.

– Про що говориться в кожному абзаці?

– За зразком попередньої вправи випишіть назви предметів та зв’язані з ними назви ознак.

– Знайдіть у тексті слова, які вказують на різні пори доби. (Ніч, звечора, опівночі, вранці)

– Доберіть до них слова, протилежні за значенням. (День, зранку, опівдні, увечері)

3. Словникова робота (вправа 259)

– Доберіть назви ознак до назв предметів.

– Поставте питання від назв предметів до назв ознак.

– Чого серед названих предметів не вистачає, щоб пришити гудзик? А який – зайвий?

– Прочитайте в рамці слово гудзик. Запишіть його. Позначте наголос. Вимовте звуки і назвіть букви.

Поділіть слово для переносу. Яке правило при цьому слід пам’ятати?

4. Фізкультхвилинка

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Доповнення тексту (вправа 260)

– Доповніть текст, замінюючи малюнок словами. Дайте імена хлопчикові й дівчинці. Прочитайте текст.

– Прочитайте діалог за особами. Спишіть слова ввічливості. Зверніть увагу, як дівчинка відповіла на подяку хлопчика.

– Розкажіть одне одному, що люди одягають, а що – взувають.

2. Складання діалогу (за сюжетним малюнком)

– Удвох оберіть ситуацію, учасниками якої ви б хотіли бути. Уявіть себе в магазині чи бібліотеці. Визначте дійових осіб і розділіть ролі. Культурно ведіть розмову!

VI. Підсумок уроку

– З якими словами в реченні зв’язані слова-ознаки?

– На які питання відповідають? Наведіть приклади.

– Послухаймо кілька складених вами діалогів.

– Як поділити для переносу слово гудзик?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 261.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова й правопис слова гудзик - Плани-конспекти уроків по українській мові


Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова й правопис слова гудзик