Зведення дробів до спільного знаменника – Додавання і віднімання звичайних дробів

Математика – Алгебра

Додавання і віднімання звичайних дробів

Зведення дробів до спільного знаменника

Будь-які дроби можна звести до спільного знаменника. Таким знаменником може бути будь-яке спільне кратне знаменників цих дробів. Зрозуміло, що звичайно обирають найменший спільний кратний знаменник (НСЗ).
Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, треба:
1) знайти найменше спільне кратне знаменників;
2) знайти додаткові множники для кожного дробу;
3) чисельник і знаменник кожного дробу помножити на відповідні

додаткові множ­ники.
Приклади
1) Звести дроби Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів і Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів до НСЗ.
Бачимо, що Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів. Отже, 36 буде НСЗ цих дробів.
 Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів; Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів.
2) Звести дроби Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів і Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів до НСЗ.
Бачимо, що більший знаменник 12 не є кратним 8. Починаємо розглядати числа Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів, Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів і т. д., перевіряючи, чи ділиться отриманий добуток на 8. Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів, Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів. НСЗ даних дробів
24. Дійсно, Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів; Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів.
 Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів; Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів.
3) Звести дроби Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів і Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів до НСЗ.
Бачимо, що Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів, Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів, причому числа 4 і 5 взаємно прості. Робимо висновок, що для даних дробів Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів. Дійсно, Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів, Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів.
Отже, Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів; Зведення дробів до спільного знаменника  Додавання і віднімання звичайних дробів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Зведення дробів до спільного знаменника – Додавання і віднімання звичайних дробів - Довідник з математики


Зведення дробів до спільного знаменника – Додавання і віднімання звичайних дробів