Звичай торговий, діловий

Звичай торговий, діловий – правила поведінки у певних сферах економічної діяльності, ділового життя, що не відображені у законах, нормативних документах і договорах, але яких дотримуються на практиці.
Звичай торговий, діловий