Зворотність кредиту

Зворотність кредиту (возвратность кредита) – показник оцінки ефективності кредиту, що вказує терміни і своєчасність його повернення.
Зворотність кредиту