Зворотність

Зворотність – принцип фінансово-кредитних відносин, згідно з яким кредитні кошти, одержані позичальником у тимчасове користування, підлягають обов’язковому та своєчасному поверненню кредиторові, власникові коштів.
Зворотність