Звуки і букви. Українська абетка

 Звуки і букви. Українська абетка

Герб Прапор

Державний гімн України

Музика М. Вербицького Слова П. Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

 Звуки і букви. Українська абетка

Яке то щастя – розмовляти,

Вслухатись в чари рідних слів,

Уміть писати, і читати,

І дарувати щирий спів!

Яке

то щастя – мати мову,

Якою писаний “Кобзар”,

Оту святу, многовікову,

Наш найдорожчий Божий дар!

Володимир Квітневий

 Звуки і букви. Українська абетка

ЗВУКИ І БУКВИ

Звуки і букви. Українська абетка

1

1. Прочитайте вірш.

Абетку нашу відкрива

Всім знайома буква А.

Ой, які смачні слова:

 Звуки і букви. Українська абетка

 Звуки і букви. Українська абетка

З журналу

– Пригадайте абетку. Повторіть букви та порядок їх розміщення.

– До виділеного слова доберіть слова,

подібні за значенням.

– Продовжіть речення. Спишіть.

Українська абетка налічує… букви.

– Складіть і запишіть речення за схемою з підкреслених слів.

 Звуки і букви. Українська абетка

– 3 букв слова апельсин утворіть нові слова. Запишіть їх.

Напис, … .

– 3 одним словом складіть і запишіть речення.

2. Продовжіть речення. Спишіть їх.

Звуки ми_________ і_____ .

На письмі звуки позначають___________ .

Букви ми_________ і_____ .

Букви є________ і______ .

В українській абетці (алфавіті) є тридцять три букви.

3. Розгляньте малюнки. Запишіть слова-назви предметів в абетковому порядку.

 Звуки і букви. Українська абетка

– Зробіть звукову схему першого слова.

Складіть і запишіть речення зі словом, до якого підходить схема  Звуки і букви. Українська абетка

2

1. Розгляньте малюнки. Запишіть слова-назви предметів в абетковому порядку.

 Звуки і букви. Українська абетка

 Звуки і букви. Українська абетка

– До яких слів відносяться звукові схеми? Вимовте слово, у якому є буква, що позначає два звуки. Запишіть слово та схему.

2. Прочитайте слова зліва направо і навпаки. Чим вони цікаві? Вимив, вилив, вишив, вирив, дід, біб, вів, вив, корок.

– Складіть два речення з двома словами.

3. Прочитайте текст.

МУЗИЧНА ПРИГОДА

У віддаленому кутку музейного залу почувся шум.

– Ви хто? – запитали музичні інструменти.

– Ми ваші прабабусі й прадідусі, – спокійно відповіли прибульці.

 Звуки і букви. Українська абетка Звуки і букви. Українська абетка

Усі побачили морську мушлю*, мисливський ріг, тростинку, лук і камінь.

– Я вам усе поясню, – сказала диригентська паличка. – Найближчі “родичі” лука – гітара, скрипка, віолончель, арфа, балалайка, мандоліна. Нащадки тростини, або очеретяної сопілки, – флейти, гобої, кларнети, фаготи. Правнуки каменя як ударного інструмента – барабани, литаври, гонг, тарілки й навіть дзвіночки.

За Тамарою Шульгою

Мушля – те саме, що черепашка.

– Перекажіть прочитане. Спишіть останні три речення. Випишіть в абетковому порядку назви музичних інструментів.

Складіть речення з виділеним словом. Зробіть звукову схему цього слова. Підготуйтеся до читання в особах.
Звуки і букви. Українська абетка