АГЛОМЕРАЦІЯ РОСЛИН

Екологія – охорона природи

АГЛОМЕРАЦІЯ РОСЛИН – фітоценозу що складається з кількох екологічно однорідних видів.
АГЛОМЕРАЦІЯ РОСЛИН