КАДАСТР РОСЛИННОГО СВІТУ

Екологія – охорона природи

КАДАСТР РОСЛИННОГО СВІТУ, кадастр флористичний – систематизоване зведення відомостей про флору певної території.
КАДАСТР РОСЛИННОГО СВІТУ