Коли буде свято?

ТЕМА: СВЯТА І ТРАДИЦІЇ

UNIT 6. PARTIES AND HOLIDAYS

УРОК 69 (5-6)

Підтема: Коли буде свято?

Мета: Повторити граматичний матеріал: вживання числівників і правила читання дат.

Тренувати учнів в усному мовленні за темою уроку.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати мовленнєву реакцію.

Учити узагальнювати отриману інформацію.

Виховувати в учнів повагу один до одного.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, підготовлені на попередніх уроках place markers, name badges, invitation cards.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО

СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning! Nice to see you! Today we’ll speak about personal holidays, the holidays in your families. We’ll also review the topic “Numerals”.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Мовленнєва розминка. Повторення пісні “If You’re Нарру” (див. урок 67).

Учитель нагадує учням слова пісні, і її співають спочатку всім класом, потім по рядах, після чого визначається найкраще виконання.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 66).

Т: Do you know that different countries celebrate New Year’s Day on different dates and in

different seasons? In India they celebrate New Year’s Day in October. The Chinese New Year comes in January or February, in Israel people have it in September.

When do we celebrate New Year’s Day? Right, on the first of January. Many people make New Year resolutions. What are your resolutions or promises?

Учні, яких викликає вчитель, читають свої обіцянки. Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень.

Grammar Practice

2. Узагальнююче повторення теми “Числівник”.

1) Вивчення граматичного матеріалу – §§ 1, 2 (с. 168).

Учні самостійно читають матеріал параграфів підручника. Якщо вони щось не зрозуміли, учитель пояснює правила.

2) Робота з таблицею “Dates” розділу “Brush up” (с. 95).

Учні в режимі Р1  Коли буде свято? Р2  Коли буде свято? Р3… уголос читають правила написання і читання дат.

3) Тренування учнів у вживанні дат.

Учні працюють з опорою на модель.

А) РЗ, впр. 1 (с. 67).

Учні ланцюжком читають складені речення.

Б) Впр. 2 (с. 95).

Учні відповідають на запитання в режимі Т  Коли буде свято? Р1  Коли буде свято? Р2  Коли буде свято? P3…

Writing

3. Розвиток умінь писемного мовлення.

1) РЗ, впр. 2 (с. 67).

Учні по черзі виходять до дошки і пишуть дати, учитель контролює правильність виконання завдання й виправляє помилки у разі їх наявності.

2) РЗ, впр. 3 (с. 67).

Учні працюють у робочих зошитах, по закінченні роботи учитель пропонує їм обмінятися зошитами з сусідом по парті і перевірити вправу один в одного.

Speaking

4. Тренування учнів в усному мовленні.

Впр. 3 (с. 95).

Учні розповідають про різні речі, які звичайно готують до свят, та пояснюють, як їх слід використовувати. Як допомогу учням пропонують речі, виготовлені на попередніх уроках: fortunes, name badges, place markers, invitation cards, Thank you notes etc.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

Впр. 4 (с. 95), скласти розповідь про підготовку до вечірки.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: We are finishing our lesson today. By the way, what date is it? And when are we going to have our next lesson?

Учні відповідають на запитання вчителя: називають дати.

T: So, you know now how to say dates. You also know how to make suprises. Next time you are welcome with the stories about different things, you usually make preparing for a party or holiday.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Коли буде свято? - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Коли буде свято?