ПРОЦЕНОЗ

Екологія – охорона природи

ПРОЦЕНОЗ – тимчасове, як правило, піонерне угруповання з дуже нестійкими дин. якостями та випадковим видовим складом; заг. властивості видів, що входять до нього: легке поширення, швидкість розмноження та високі швидкості розвитку.
ПРОЦЕНОЗ