ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 6 . СВІТОВІ РЕЛІГІЇ 6.2. Християнство Вивчаючи християнство, ми розглядаємо величезний рух в історії людства. Християнство справило потужний вплив (як позитивний, так

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 6 . СВІТОВІ РЕЛІГІЇ Еволюція соціального прогресу людства сприяла занепаду рабовласницького ладу. Збагачувався духовний світ людини. Переосмислювались соціальні цінності трудової діяльності, погляди

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 8. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В СВІТІ, УКРАЇНІ 8.2. Релігійна мережа України Поліетнічний склад населення України сприяв

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ 7.5. Неоязичництво (рідновірство) Неоязичництво (рідновірство) представлено в Україні течіями Рідної віри, РУНвіри, Ладовіри, Ягновіри, орантійців, Собору

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ 7.3. Синтетичні релігії У догматиці та культовій практиці ці релігії спираються на поєднання елементів різних традиційних

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ 7.6. Саєнтологічні (наукологічні) рухи Це одна з форм нетрадиційної релігійності. Сайєнтологічні вчення прагнуть поєднати в собі

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ 7.4. Езотеричні об’єднання Езотеричні об’єднання, як правило, позавіросповідні містичні течії, що виникли на межі XIX-XX ст.

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ 7.2. Релігії орієнталістського напряму Представлені в Україні неоіндуїзмом та течіями буддизму. Неоіндуїзм виник у першій половині

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 6 . СВІТОВІ РЕЛІГІЇ 6.3. Іслам Іслам (від араб. – покірність, віддання себе Богу) – наймолодша світова релігія. Виникла у VII ст.

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА РОЗДІЛ 7. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ І РУХИ Нові релігійні рухи є невід’ємним елементом сучасного соціального розвитку людства. Під його впливом відбувається й зміна

ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ Ааронівці – прихильники Андрія (Аарона) Жукова, засновника однієї з безпопівських течій (згод) у Старообрядництві. Абат (сирійськ. abba – батько) –