СТРУКТУРА БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4. Технологія створення банку ідей

4.3.СТРУКТУРА БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

З чого починають створення банку ідей? Зазвичай дизайнери використовують так звану клаузуру.

Клаузура – графічне зображення можливих варіантів майбутнього виробу як в загальному вигляді, так і з прорисовкою окремих частин чи деталей. Клаузура повинна мати завершену композицію стосовно виробу чи проекту в цілому.

Створюючи клаузуру, застосовують будь-які зображувальні засоби

– від власноруч виконаних малюнків та ескізів до кольорових і скопійованих зображень (рис. 14).

Під час створення клаузури проявляється творча фантазія дизайнера, вміння застосовувати зібрану інформацію про досліджувану проблему чи об’єкт проектування. Тому аркуш клаузури може містити зображення, що відбивають асоціативні, фантастичні, природні аналогії, якими користується дизайнер, чи скопійовані рисунки, фотографії з інших джерел. Дизайнер може коротко відобразити суть ідеї з відповідними написами, запитаннями, кількома варіантами розв’язків проблеми тощо.

 СТРУКТУРА БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

Рис.

14. Клаузура: а -в архітектурному дизайні; б – дизайн меблевих виробів – тумба під телевізор

Отже, банк ідей та пропозицій має складатися з комплексу інформа

Ції, яка стосується об’єкта проектування і за змістом та кількістю відповідає певному етапу проектування виробу. Проте для загального випадку з метою класифікації зібраної інформації, структуру банку ідей можна подати у вигляді такої схеми:

 СТРУКТУРА БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СТРУКТУРА БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ - Технологія


СТРУКТУРА БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ