ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 5. Аналіз існуючих виробів і визначення завдань проекту 5.2.АНАЛІЗ, РОЗПОДІЛ, КЛАСИФІКАЦІЯ – МЕТОДИ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИНАХІДНИКА Як

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 2.Етапи та стадії виробничого і навчального проектування 2.3.ЕТАПИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Чи можна в умовах загальноосвітньої школи виконувати

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10. Навчальний дизайн-проект 10.1. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 1.1. Призначення об’єкта проектування 1.1.1. Виріб призначений для повсякденної експлуатації як підставка під

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ Основа професійного самовизначення § 15 Професійна діяльність і професійне самовизначення Професійне самовизначення – це самостійний стійкий, осмислений вибір майбутніх професій.

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ Й ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ § 12 Демографічні, екологічні та енергетичні проблеми людства Науково-технічний прогрес

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 11. Економічне обгрунтування проекту 11.2 СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ Відносини власності за своїм економічним змістом охоплюють усю сукупність виробничих відносин, є

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 5. Аналіз існуючих виробів і визначення завдань проекту 5.1.ЕВОЛЮЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У галузі виробничих технологій або

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 9 Елементи антропометрії в ергономіці Важливою є художня адаптація предметів оточуючого середовища

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 12. Маркетингові дослідження проекту 12.2. ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ І ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Виявлення проблеми – це формулювання предмета маркетингового дослідження. Без цього можна

Висновки У ході роботи над проектом було одержано такі результати: 1. Виготовлено (декоруванням та іншими способами обробки) вазу. 2. Я дізнався про різні техніки оздоблення

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 8.4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Художнє конструювання в поєднанні з технічним (інженерним)

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3.Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету 3.4. ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Рис. 12

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.3. МАТЕРІАЛ І КОНСТРУКЦІЯ ЯК АСПЕКТ ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ Матеріал і конструкція, технологія перетворення одне в одне

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.1. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ЗІ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Дизайн-проект починають створювати з виконання проектної пропозиції. Адже успішне

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.4. КОЛО ПИТАНЬ. ЯКИМИ ОПІКУЄТЬСЯ ДИЗАЙНЕР У ГАЛУЗІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Коло питань, які має вирішувати дизайнер

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10. Навчальний дизайн-проект 10.2. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 2.1.Аналіз зразків-аналогів Конструкція виробу, представлена на рис. 45, а, має просту конфігурацію, може

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.5. ЕТАПИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ Етапи розроблення дизайн-проекту можна умовно вважати послідовними, але іноді вони відбуваються паралельно, що

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 11. Економічне обгрунтування проекту 11.4. ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОЕКТУ Економічне оцінювання об’єкта і процесу технологічної діяльності доцільно здійснювати у такій послідовності:

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів 1.2. ОСНОВНІ РИСИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Проект починається з

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 2.Етапи та стадії виробничого і навчального проектування 2.2. ЕТАПИ ВИРОБНИЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ Нині методика створення й відповідні етапи

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 7 Історія становлення і сутність ергономічної науки Офіційно термін “ергономіка” (гр. ergon

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 8.1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ Дизайн як наукова дисципліна вивчає комплекс проблем, що виникають

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 2.Етапи та стадії виробничого і навчального проектування 2.1. РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ВИРОБНИЦТВА Якщо простежити основні

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ § 16 Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо У широкому розумінні професійне портфоліо –

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.6. ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНО-ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ Художники-конструктори у своїх виробах вибірково застосовують різноманітні засоби емоційно-художньої виразності, а

РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Нині інформація, потрібна для виконання більшості проектів, здебільшого зберігається у вигляді паперових або електронних документів.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 12. Маркетингові дослідження проекту 12.4. ДЖЕРЕЛА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Існує безліч різних видів маркетингової інформації, використовуваних маркетологами. Основними з них є: факти, оцінки,

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 11. Економічне обгрунтування проекту Основні поняття: засоби праці, виробничі сили, виробничі відносини, економічна система, витрати виробництва, собівартість, ціна та прибуток. Перед виготовленням

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3.Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету 3.2.ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ Джерело інформації – об’єкт, що ідентифікує

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10. Навчальний дизайн-проект 10.4. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ 4.1. Визначаємо вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та розмірні характеристики: Назва

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 12. Маркетингові дослідження проекту 12.3. МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Існує чотири основні методи збору інформації: опитування, спостереження, експеримент та імітація. Опитування – це

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.5. КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ До головних композиційних прийомів належать ритм, метр, симетрія, асиметрія, статика

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 8 Загальні питання ергономіки Бізнес вийшов на якісно новий рівень конкурентної боротьби

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ Й ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ § 13 Техногенні проблеми сьогодення У результаті науково-технічного прогресу та

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.8. ОСНОВНІ ЗАКОНИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА Перший закон визначає, що для кожного хроматичного кольору можна знайти інший

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3.Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету 3.1.ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕСУРС ПРОЕКТУ У попередньому параграфі ми

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ § 4 Раціоналізаторські пропозиції-рушійна сила розвитку виробництва. Винахідництво У широкому розумінні термін “раціоналізація” означає поліпшення

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3.Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету 3.3. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З КНИГОЮ Усі ви

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.3. НА ЧОМУ ГРУНТУЄТЬСЯ ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ В основі художньо-конструкторської діяльності лежить композиція. Поняття “композиція” в

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.7. СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ В ХУДОЖНЬОМУ КОНСТРУЮВАННІ Художнє конструювання, на відміну від живопису, графіки і скульптури,

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 11. Економічне обгрунтування проекту 11.3. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ Після обгрунтування прототипу виробу, чим підтверджується принципова можливість його виготовлення, на конструкторському етапі

ДОДАТКИ ДО ПІДРУЧНИКА ДОДАТОК 1. ОФОРМЛЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Для визнання пропозиції раціоналізаторською і подальшої її правової охорони автор має правильно її оформити. Законодавство передбачає, що

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ Й ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ § 14 Екологічний моніторинг. Технологія безвідходного виробництва Надзвичайно важливе значення

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 8.З. МЕТОДИКА ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ Рис. 41. Модульний принцип формування конструкції індивідуального автомобіля: а –

РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ § 6 . Оприлюднення результатів проектної діяльності. Публікації, їх призначення та створення Результати перетворювальної діяльності

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4. Технологія створення банку ідей 4.1. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ Ви знаєте, що виготовлення

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 11 Ергономічний підхід до організації праці До організації виробництва відноситься удосконалення технологій,

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів 1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ Наведемо класифікацію проектів, які ви

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 6. Аналіз і компонування інформації для проекту в різнсму форматі 6.2.ВИДИ РЕФЕРАТІВ Існують різні типи рефератів, а

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ § 3 Методи творчої діяльності. Морфологічний аналіз. Контрольних запитань. Фокальних об”єктів. Випадковостей. МЕТОД “МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ”

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.9. ПОНЯТТЯ ПРО КОЛІР Колір відіграє велику роль у нашому житті і діяльності, оточує і

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів 1.1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ Проектування не

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 8.2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ Художнє конструювання – новий метод проектування виробів промислового виробництва,

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 12. Маркетингові дослідження проекту 12.1. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перехід економіки України на ринкові умови господарювання зумовлює перенесення управлінських рішень із виробничих

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4. Технологія створення банку ідей 4.2.СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ У попередніх параграфах ми розглядали, як накопичувати та систематизувати

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4. Технологія створення банку ідей 4.3.СТРУКТУРА БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ З чого починають створення банку ідей? Зазвичай

ДОДАТКИ ДО ПІДРУЧНИКА ДОДАТОК 2 ДОДАТОК Б. СТВОРЕННЯ КОМП”ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ Відповідно до етапів створення презентації, у Microsoft Office PowerPoint передбачено різні режими роботи, основні з

ДОДАТОК Зразок проекту Міністерство освіти і науки України ПРОЕКТ На виготовлення декоративної вази учня 10-А класу загальноосвітньої школи І-III ст. Тищенка Івана Івановича Актуальність проекту

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.2.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДИЗАЙНУ Дизайн має безпосереднє відношення до культури. Адже всі матеріальні та

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10. Навчальний дизайн-проект 10.3. ЕСКІЗНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 3.1.Зроблений аналіз зразків виробу та комбінування кращих ознак на основі обраного варіанта конструкції дає

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.2. ЕРГОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ Сучасні показники якості виробів і споживчі властивості сучасних об’єктів

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.1. ДИЗАЙН ЯК СИМВОЛ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Слово “дизайн” зазвичай пов’язують із багатьма речами, які нас

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.4. ЗАКОНИ КОМПОЗИЦІЇ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНИХ ВИРОБІВ У композиції художньо-конструкторських виробів діють такі закони, як закон масштабу,