Технологія

now browsing by category

 

АНАЛІЗ, РОЗПОДІЛ, КЛАСИФІКАЦІЯ

ЕТАПИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Професійна діяльність і професійне самовизначення

Демографічні, екологічні та енергетичні проблеми людства

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

ЕВОЛЮЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Елементи антропометрії в ергономіці

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ І ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Висновки

ПОСЛІДОВНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

МАТЕРІАЛ

ПІДГОТОВЧА РОБОТА ЗІ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

КОЛО ПИТАНЬ. ЯКИМИ ОПІКУЄТЬСЯ ДИЗАЙНЕР У ГАЛУЗІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ЕТАПИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ

ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОЕКТУ

ОСНОВНІ РИСИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕТАПИ ВИРОБНИЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Історія становлення і сутність ергономічної науки

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ

РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ВИРОБНИЦТВА

Проблемна ситуація та її вирішення засобами творчості

Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо

ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНО-ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ

Презентування результатів роботи як один із видів перетворювальної діяльності людини. Презентації та їх призначення

ДЖЕРЕЛА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОЕКТУ

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ВИРОБНИЧИХ СИЛ І ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ РЕФЕРАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ

МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ

Загальні питання ергономіки

Техногенні проблеми сьогодення

ОСНОВНІ ЗАКОНИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ РЕСУРС ПРОЕКТУ

Раціоналізаторські пропозиції-рушійна сила розвитку виробництва. Винахідництво

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З КНИГОЮ

НА ЧОМУ ГРУНТУЄТЬСЯ ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ

СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ В ХУДОЖНЬОМУ КОНСТРУЮВАННІ

ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

Орієнтовний проект “Моя професійна кар’єра”. Типологія людей і їх якості. Професійні вимоги

ОФОРМЛЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Екологічний моніторинг. Технологія безвідходного виробництва

МЕТОДИКА ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ

Оприлюднення результатів проектної діяльності. Публікації, їх призначення та створення

СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

Естетичні умови праці: види виробничого середовища і дизайну

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ

ВИДИ РЕФЕРАТІВ

Методи творчої діяльності. Морфологічний аналіз. Контрольних запитань. Фокальних об”єктів. Випадковостей

ПОНЯТТЯ ПРО КОЛІР

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ

Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

СТРУКТУРА БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

СТВОРЕННЯ КОМП”ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

ДОДАТОК

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДИЗАЙНУ

ЕСКІЗНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ЕРГОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДИЗАЙН ЯК СИМВОЛ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

ЗАКОНИ КОМПОЗИЦІЇ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНИХ ВИРОБІВ