УНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ АНТРОПОГЕННА

Екологія – охорона природи

УНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ АНТРОПОГЕННА – процес поступового стирання, згладжування бот.- геогр. і типологічних відмінностей між фітоценозами різних регіонів унаслідок антроп. впливу, що призводить до одноманітності рослинності. Виявляється у збідненні флористичного складу, спрощенні структури угруповань, зменшенні кількості угруповань на одиниці площі. Напр., уніфікація степової рослинності, рослинності техногенних екосистем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


УНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ АНТРОПОГЕННА - Довідник з екології


УНІФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ АНТРОПОГЕННА