АКЛІМАКС

Екологія – охорона природи

АКЛІМАКС – нестійкий стан біоценозу, зумовлений мінливістю біотичного й абіотичного середовищ.
АКЛІМАКС