ЕКОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНА

Екологія – охорона природи

ЕКОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНА – комплексна наук.-техн. дисципліна, що вивчає екол. аспекти інж. діяльності людини. Е. і. – один з необхідних елементів у закономірному діалектичному переході біосфери в ноосферу. Е. і. створює потрібні умови для мобілізації всіх природоохоронних дій у сфері матер.-техн. виробництва, покликана відповісти на запитання: в якому напрямі і як саме слід діяти, які матер.-техн., орган.-екон. та метод, передумови варто створити для забезпечення справжньої, а не уявної екол. безпеки на Землі. Основним завданням Е. і. є опрацювання наук.-метод, принципів і практ. рекомендацій інж.-екол. забезпечення виробництва як основи комплексного керування природоохоронною діяльністю на локальному, регіональному і глобальному рівнях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЕКОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНА - Довідник з екології


ЕКОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНА