Акультурація в політиці

Політологічний словник

Акультурація в політиці – процес взаємодії і взаємопроникнення різних систем політичних цінностей.

М. Головатий
Акультурація в політиці