Договір зовнішньоекономічний (контракт)

Договір зовнішньоекономічний (контракт) – угода двох або більше контрагентів, комерційні підприємства яких знаходяться в різних країнах, спрямована на встановлення, зміну або припинення взаємних прав і обов’язків.
Договір зовнішньоекономічний (контракт)