Економічні зв’язки

Економічні зв’язки – взаємозумовленість існування економічних явищ і процесів та властивих їм економічних законів і суперечностей, розділених у просторі й часі. У гносеологічному аспекті Е. з. виражають взаємозумовленість різних підсистем діалектичного методу дослідження (філософських та загальнонаукових принципів, законів діалектики, категорій діалектики, законів і категорій економічної теорії та ін.), а також окремих елементів цих підсистем. У теоретичному аспекті Е. з. виражають взаємозумовленість економічних законів (теоретично

обгрунтованих) і категорій. Е. з. розрізняють за формами детермінізму (однозначні, ймовірнісні, кореляційні), за силою дії (жорсткі, корпускулярні), за спрямованістю (прямі, зворотні), за характером результату (зв’язки між причиною і наслідком або зв’язки породження, зв’язки перетворення), за типом процесів, які визначають поділ зв’язків (зв’язки функціонування, зв’язки розвитку, зв’язки занепаду й переходу в більш розвинене явище чи процес, зв’язки управління) та за іншими критеріями. Е. з. виражають сутність першого порядку (внутрішні й зовнішні зв’язки, необхідні й випадкові та ін.), другого і вищих порядків (внутрішньо необхідні зв’язки, причинно-наслідкові тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Економічні зв’язки - Економічний словник


Економічні зв’язки