Геродот

Політологічний словник

Геродот (грецьк. Herodos (між 490 і 480 рр. до н. е. – між 430 і 425 рр. до н. е.) – видатний історик античності, в історіографії вважається “батьком історії”. Народився у м. Галікарнасі в Малій Азії. Батьківщину залишив після встановлення тиранії, переїхавши на о. Самос. У середині V ст. до н. е. подорожує у Єгипті, Вавилоні, Фінікії, Сирії. Під час перебування в м. Ольвії досліджував народи Північного Причорномор’я: кіммерійців, скіфів та ін. Близько 445 р. до н. е. жив в Афінах, де мав тісні контакти з Периклом та іншими видатними

античними науковцями. У 443 р. до н. е. переселився до Північної Італії у м. Фурій, де дістав громадянство. Одна з основних праць Г. “Історія греко-перських воєн”, базується на аналізі джерел та критиці тогочасної історіографії. Основна тема дослідження – боротьба еллінів (греків) під керівництвом Афін проти агресії персів. Праця Г. “Історія” є цінним джерелом з історії, етнографії та географії народів Північного Причорномор’я античної доби. У четвертій книжці на основі багатющих джерел систематизовано життя і побут кіммерійців, скіфів, таврів та інших племен, що населяли Північне Причорномор’я.
Г. докладно висвітлив похід персів під проводом царя Дарія І проти скіфів 514 або 513 pp. до н. е. Хронологічний опис подій в “Історії” завершується 478 р. до н. е.

Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A. M. Прохоров. – М., 1971; Доватур А. И. Повествовательный и научный стиль Геродота. – П., 1957; Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали Довідник. У 2 ч. / За ред. В. Ф. Панібудьласки. – К„ 1997. – Ч. 1.

І. Мамонтов


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Геродот - Довідник з політології


Геродот