ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Розд Іл 5. Комп’ютерні мережі

5.3. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

1. Яка мережа називається глобальною?

2. Який комп’ютер називають сервером, а який – клієнтом?

3. Які засоби люди традиційно використовували для спілкування?

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ

Інтернет (англ. inter – між, net – мережа) – це найбільша та найвідоміша із сучасних глобальних мереж, що об’єднує комп’ютери та комп’ютерні мережі всього світу. Мережа створювалася для швидкого та безпечного передавання даних, забезпечення

доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів, обміну повідомленнями тощо. Наразі Інтернет є засобом для спілкування людей, навчання, для ведення бізнесу, торгівлі, для розміщення реклами тощо.

Для передавання даних в Інтернеті використовують швидкісні канали зв’язку. Передаванням даних цими каналами керують потужні сервери. До серверів підключаються клієнти – окремі комп’ютери та локальні мережі.

Число користувачів Інтернету в січні 2012 року перевищило 2 млрд осіб” серед них близько 20 млн – українці.

Чи знаєте ви, що.

Попередницею мережі інтернет була

мережа ARPANET, створена урядовою агенцією ARPA (англ. Advanced Research Projects Agency – агенція перспективних дослідницьких проектів) Міністерства оборони США. Днем народження ARPANET вважається 29 жовтня 1969 року, коли відбувся перший пробний сеанс зв’язку між комп’ютерами Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та Стенфордського дослідницького інституту в Пало-Альто (США). І хоча після передачі двох символів зв’язок перервався, із цього почалася історія Інтернету.

СЛУЖБИ ІНТЕРНЕТУ

З Інтернету кожна людина отримує для себе цікаві та корисні відомості. Готуючися до уроку української літератури, учні шукають літературні твори. Когось цікавлять результати футбольних матчів, інших – поради з утримання домашніх тварин. Хтось хоче замовити через Інтернет квитки на літак, а хтось – подивитися цікаве відео. Багато людей використовують Інтернет для спілкування – це листування, обмін повідомленнями в реальному часі, мережні ігри тощо.

Різні потреби людей обслуговують різні служби Інтернету. Служб Інтернету багато, їх перелік постійно поповнюється. На рисунку 5.10 зображено символи деяких служб Інтернету.

Найпопулярнішими службами Інтернету є комунікаційні служби (електронне листування та служби інтерактивного спілкування) та Всесвітнє павутиння.

 ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Рис. 5.10. Служби Інтернету

Комунікаційний (лат. communiсatio – єдність, передавання, з’єднання) – той, що стосується шляхів сполучення, ліній зв’язку.

КОМУНІКАЦІЙНІ СЛУЖБИ

Однією з найстаріших в Інтернеті є служба передавання електронних листів – електронна пошта, або e-mail (англ. electronic mail – електронна пошта). Як і традиційна поштова служба, електронна пошта призначена для передавання листів з поштової скриньки відправника до поштової скриньки адресата. Електронний лист може бути прочитано, коли одержувач перегляне вміст своєї поштової скриньки в зручний для нього час.

І відправник, і адресат мають свої електронні поштові адреси. Символом електронної пошти став значок @ (англ. комерційне at – на), який розділяє частини електронної поштової адреси (рис. 5.11).

 ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Рис. 5.11. Символ електронної пошти

Служби інтерактивного спілкування призначені для миттєвого передавання повідомлень між користувачами Інтернету. Ці повідомлення можуть бути текстовими, звуковими, відео. Спілкуватися між собою з використанням програм миттєвого обміну повідомленнями можуть два користувачі або більше. Таких програм існує багато, наприклад ICQ, Qip, Miranda, Skype, Windows Live Messenger тощо (рис. 5.12). Головна умова їх використання – співрозмовники повинні бути одночасно на зв’язку, щоб спілкування відбулося.

 ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Рис. 5.12. Значки програм миттєвого обміну повідомленнями

ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Найпопулярнішою службою Інтернету е Всесвітнє павутиння, або World Wide Web (англ. World Wide Web – всесвітнє павутиння), скороченоWWW, або веб. На серверах цієї служби зберігаються мільйони електронних документів, що пов’язані між собою, – веб-сторінок. Веб-сторінки є інформаційними ресурсами Інтернету. Вони можуть містити різні інформаційні матеріали: текст, зображення, звук, відео, анімацію тощо.

Багато людей помилково вважають, що Всесвітнє павутиння – це і є Інтернет. Одна з причин полягає в тому, що ресурси веб-сервісу дуже популярні, наочні та легко доступні.

Кожна веб-сторінка має свою адресу в Інтернеті, знаючи яку можна отримати доступ до цієї сторінки. Наприклад, robotica. in. ua – адреса веб-сторінки, присвяченої участі українських команд в олімпіадах з робототехніки; scratch. mit/edu – адреса веб-сторінки, на якій продемонстровано проекти, розроблені в середовищі виконавця алгоритмів Scratch.

Для того щоб простіше переходити від перегляду однієї сторінки до іншої, використовують гіперпосилання. Гілер – посилання вказує на сторінку з певною адресою, як ярлик вказує на деякий файл або папку. На веб-сторінці гіперпосилання може бути пов’язано з деяким текстом, зображенням або іншим об’єктом. Зв’язки між веб-сторінками, які утворено з використанням гіперпосилань, часто зображають у вигляді павутиння, що пояснює назву служби (рис. 5.13).

Групу веб-сторінок, що пов’язані гілерпосиланнями, мають спільну тематику та належать певному власнику, називають веб-сайтом (англ. web – павутина, site – місце).

 ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Рис. 5.13. Зображення зв’язків між веб-сторінками, утворених гіперпосиланнями

Свої веб-сайти мають навчальні заклади, спортивні команди, бібліотеки, магазини, банки, аеропорти, залізничні вокзали тощо, а також окремі люди. Наприклад, є сайт уряду України Урядовий портал, сайт Національна бібліотека України для дітей, сайт Всеукраїнської шкільної освітньої мережі Щоденник. uа та інші.

У складі кожного веб-сайта є веб-сторінка, що призначена для початку перегляду сайта. Таку сторінку називають головною, або домашньою. На головній сторінці веб-сайта розміщується його назва, яка, як правило, відображає зміст інформаційних матеріалів сайта.

Адресою веб-сайта вважається адреса його домашньої сторінки. Наприклад, адресою веб-сайта Острів знань є oatriv. in. ua (рис. 5.14), сайтаScratch – scratch. mit. edu, сайта Пернаті друзі – pernatidruzi. org. ua тощо.

 ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Рис. 5.14. Головна сторінка сайта Острів знань

РОБОТА З ВЕБ-БРАУЗЕРОМ

Для перегляду веб-сторінок призначені спеціальні програми – веб-браузери (англ. browse – переглядати, пастися). Прикладами браузерів  ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ та інші. Найпопулярнішим в Україні у 2013 році, за даними компанії Bigmir)net, був браузер Google Chrome, який і будемо вивчати.

Сучасні браузери мають такі можливості:

– завантаження веб-сторінок з віддаленого сервера;

– відображення веб-сторінок;

– збереження веб-сторінок та їх окремих об’єктів на носіях даних та інші.

Для запуску браузера потрібно двічі клацнути на його ярлику або скористатися відповідною командою меню Пуск.

Вікна браузерів після запуску можуть виглядати по-різному, але в усіх них є однакові об’єкти:

– рядок заголовка з кнопками керування вікном;

– поле адреси;

– кнопки навігації Вперед, Назад або подібні;

– робоча область для відображення веб-сторінки тощо.

У сучасних браузерах веб-сторінки можна відкривати на окремих вкладках. На рисунку 5.15 наведено вигляд вікна програми Google Chrome з трьома веб-сторінками, завантаженими для перегляду на різних вкладках. Заголовки вкладок містять назви веб-сторінок; 7 чудес України Новини, Острів знань, Музейний простір. Музеї України та світу.

 ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Рис. 5.15. Вигляд вікна програми Google Chrome

Для того щоб відкрити у вікні браузера веб-сторінку, можна ввести її адресу в поле адреси та натиснути клавішу Enter.

Як правило, з кожної веб-сторінки можна перейти до перегляду інших, використовуючи гіперпосилання. Вказівник після наведення на гіперпосилання виглядає так:  ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ

Якщо гіперпосилання зв’язано з текстом, то зазвичай цей текст виділяється кольором і підкресленням.

У подальшому вибір об’єкта, що зв’язаний з гіперпосиланням, називатимемо вибором гіперпосилання.

Після вибору гіперпосилання відкривається інша веб-сторінка або відбувається перехід до іншого місця поточної сторінки. Вибираючи кнопку навігації Натисніть, щоб повернутися назад  ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ можна відкрити веб-сторінки, які переглядали раніше, ніж поточну. Кнопка Натисніть, щоб перейти далі  ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ призначена для відкриття веб-сторінок, які переглядали після поточної.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть браузер, указаний учителем.

2. Знайдіть елементи вікна, позначені на рисунку 5.15.

3. Відкрийте у вікні браузера веб-сторінку з адресою chl. kiev. ua. Для цього встановіть курсор у поле адреси, введіть chl. kiev. ua та натисніть клавішу Enter.

4. Перегляньте вміст веб-сторінки, знайдіть об’єкти, що зв’язані з гіперпосиланнями, слідкуючи за виглядом вказівника.

5. Виберіть гіперпосилання Інтерактивні ресурси. На яку сторінку відбувся перехід? Яка адреса відображається в полі адреси?

6. Виберіть гіперпосилання Сім природних чудес України. Зверніть увагу на відкриття нової вкладки браузера та відображення в ній вибраної веб-сторінки.

7. Виберіть заголовок вкладки з іменем Інтерактивні ресурси. Які кнопки навігації доступні на цій вкладці?

8. Виберіть навігаційну кнопку Натисніть, щоб повернутися назад  ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ або аналогічну. На яку сторінку відбувся перехід?

9. Виберіть заголовок вкладки з іменем Сім природних чудес України.

10. Виберіть гіперпосилання, пов’язане із зображенням, що розміщено по центру сторінки. На якій вкладці відкрилася наступна сторінка?

11. Створіть у вікні браузера нову вкладку, вибравши кнопку Нова вкладка. Який вміст цієї вкладки?

12. Відкрийте в новій вкладці головну сторінку сайта Scratch (scratch. mit. edu). Які навігаційні кнопки доступні на вкладці?

13. Закрийте вікно браузера.

Найважливіше в цьому пункті

Мережа Інтернет – це найбільша із сучасних глобальних мереж, що об’єднує комп’ютери та комп’ютерні мережі всього світу. Потреби людей, що пов’язані з передаванням та отриманням даних, обслуговують різні служби Інтернету.

Електронна пошта – це служба Інтернету, що призначена для передавання листів з електронної поштової скриньки відправника до поштової скриньки адресата.

Служби інтерактивного спілкування – це служби Інтернету, що призначені для миттєвого передавання текстових, звукових, відеоповідомлень між користувачами Інтернету.

Всесвітнє павутиння – це сукупність пов’язаних між собою електронних документів, що розташовані на комп’ютерах, розміщених по всьому світу.

Веб-сторінка – документ в Інтернеті, який можна переглянути, використовуючи браузер; може містити текст, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію тощо.

Гіперпосилання – указівка на веб-сторінку або деякий об’єкт веб-сторінки. Використовуючи гіперпосилання, користувач може переходити до перегляду вказаної веб-сторінки або її об’єкта.

Групу веб-сторінок, що пов’язані гіперпосиланнями, мають спільну тематику або призначення та належать певному власнику, називають веб-сайтом.

Для перегляду веб-сторінок призначені спеціальні програми – браузери.

Дайте відповіді на запитання

1*. З якою метою створено Інтернет?

2*. Які служби Інтернету ви знаєте? Яке їх призначення?

З*. Чим відрізняється спілкування електронною поштою від використання служб інтерактивного спілкування?

4*. Що таке веб-сторінка?

5*. Для чого призначені гіперпосилання? Як знайти гіперпосилання на веб-сторінці?

6*. Що таке веб-сайт?

7°. Яку веб-сторінку веб-сайта називають головною, або домашньою?

8*. Для чого призначені веб-браузери?

9°. Які веб-браузери ви знаєте?

10*. Які спільні об’єкти є у вікон різних веб-браузерів?

11*. Як відкрити веб-сторінку, знаючи її адресу?

Виконайте завдання

1°. Наведіть приклади використання різних служб Інтернету.

2*. Відкрийте веб-сторінку з адресою ostriv. in. ua. Розгляньте вміст веб-сторінки. Знайдіть на сторінці гіперпосилання. Зверніть увагу, як вони оформлені. Виберіть гіперпосилання Цікаве. Визначте, якими були останні надходження на сайті.

З*. Відкрийте веб-сторінку з адресою improvius. com. ua. Виберіть кнопку Вхід. Перегляньте назви рубрик дитячого інтернет-журналу. Ознайомтеся з вмістом рубрики Всесвітня історія, з історією Київської Русі. Знайдіть розділ Тмутаракань. Дізнайтеся, де розташовувалася ця місцевість.

4°. Відкрийте веб-сторінку з адресою ua. uacomputing. com. Виберіть послідовно гіперпосилання Історії, Як народжувався перший комп’ютер, Лебедев Сергій Олексійович. Які з навігаційних кнопок доступні на кожній з веб-сторінок, які ви відкривали? Поясніть, чому.

5*. Відкрийте веб-сторінку з адресою children. kmu. gov. ua. Визначте назву веб-сайта. З’ясуйте імена головних героїв сайта. Виберіть одного з героїв. Виберіть гіперпосилання Моя Україна в лівій частині вікна. Знайдіть і виберіть свою область на карті України. Ознайомтеся з матеріалами про вашу область. Підготуйте повідомлення для виступу перед класом на основі нових для вас відомостей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ - Інформатика


ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, її СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ