СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ

Розділ 4 Табличний процесор

& 18. Створення діаграм

18.2. СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ

Алгоритм створення діаграм:

1. Створити таблицю даних.

2. Виділити необхідні дані в таблиці.

3. Вибрати Вставлення → Діаграма.

4. Обрати потрібний тип і вигляд діаграми.

5. Вибрати параметри діаграми (назва діаграми, назви осей, розміщення легенди тощо).

Діаграму можна створити на окремому робочому аркуші або вставити в уже створений.

Розглянемо побудову діаграми на прикладі даних із таблиці Найвищі вершини гір.

1. Створіть таблицю,

як показано на рис. 4.52.

2. Виділіть клітинки з даними для діаграми – це діапазон В2:С8 (у стовпці В містяться назви вершин, а в стовпці С – їхні висоти).

3. Оберіть вкладку Вставлення.

4. На панелі Діаграми оберіть тип діаграми –  СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ (Стовпчаста).

 СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ

Рис. 4.52

5. У випадаючому списку оберіть перший тип діаграми:  СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ У результаті діаграму буде побудовано із параметрами форматування за замовчуванням (рис. 4.63).

 СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ

Рис. 4.53

Як правило, побудовані діаграми вимагають зміни певних налаштувань

і форматувань зовнішнього вигляду. Для подальшої роботи з діаграмою користувач може скористатися одним із інструментів  СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ (Конструктор, Макет, Формат), що з’являються після побудови діаграми в області вкладок вікна Microsoft Excel.

Розглянемо детальніше основні налаштування діаграми на прикладі вже побудованої діаграми Найвищі вершини гір.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ - Інформатика


СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ