Класичне лісівництво в лісах зелених зон

Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Лекція 1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

1.3 Класичне лісівництво в лісах зелених зон

Хоча офіційно правилами рубок в господарській частині зеленої зони дозволені всі рубки, які передбачені лісівництвом, але водночас їх потрібно застосовувати таким чином, щоб при веденні господарства в цих лісах їх зовнішній вигляд і будова поступово наближались до загальноприйнятих форм, що притаманні насадженням лісопаркової частини. Справа в тім,

що з часом лісопаркова частина буде розши­рюватись за рахунок господарської. Отже класичні прийоми ведення господарства в приміських лісах не завжди відповідають головним цілям. У першу чергу це стосується лісопаркових частин, де комплекс лісогосподарських заходів повинен націлюватись на формування привабливих для відпочиваючих, стійких до масового відвідування лісових насаджень, а не на формування високопродуктивних насаджень, що ставиться за мету в лісах експлуатаційного призначення. Такий підхід до ведення господарства в лісопаркових частинах та лісопарках має рекреаційне лісівництво, тобто,
лісівництво в лісах рекреаційного призначення.

Окремі автори, наприклад проф. Анатолій Семенович Тихонов, не згодні з виділенням з лісівництва окремої дисципліни – рекреаційного або ландшафтного лісництва. Але все ж таки вести господарство в приміських лісах потрібно з більшим чи меншим акцентом на форму­вання відповідної будови насаджень. Враховуючи масовість відві­дування приміських лісів, можна з впевненістю стверджувати, що найбільш привабливими з них є різновікові мішані, складної будови лісостани. Тому в рекреаційних лісах в першу чергу потрібно вести рубки так, щоб ліс відтворювався, по можливості, природним шляхом, а його будова була складною.

При веденні господарства в рекреаційних лісах потрібно звертати увагу на забезпечення стійкості насаджень до рекреаційного навантаження. Тут ми маємо діалектичне протиріччя: найбільш стійкі зімкнені насадження, але вони непривабливі для відвідувачів і, навпаки, розріджені – більш привабливі, але менш стійкі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Класичне лісівництво в лісах зелених зон - Довідник з природознавства


Класичне лісівництво в лісах зелених зон