МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА

Екологія – охорона природи

МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА – процес, що відбувається за участю живих організмів, тоді як поза ними – абіогенна. Розрізняють два типи М. х. е. б., перший з яких здійснюється мікроорганізмами, а другий – багатоклітинними організмами. У колообігу речовин жива речовина виконує ряд біогенних функцій: газову, концентраційну, окисно-відновну та біохімічну. Газова здійснюється рослинами у процесі фотосинтезу (при цьому атмосфера поповнюється киснем), а також рослинами і тваринами, які виділяють вуглекислий

газ у ході дихання. Колообіг азоту тісно пов’язаний з життєдіяльністю мікроорганізмів. Концентраційна функція виявляється у здатності живих організмів акумулювати різні хім. елементи, у т. ч. мікроелементи з довкілля (грунту, води, атмосфери). Напр., діатомові водорості й злаки – кремній; молюски та ракоподібні – мідь; ламінарія – йод. Окисно-відновна функція виражається в хім. перетвореннях речовин у процесі життєдіяльності організмів. З діяльністю мікроорганізмів, напр., пов’язане формування залізних та марганцевих руд, вапняків тощо. Геохімічна функція здійснюється у процесі
обміну речовин у живих організмів (живлення, дихання, виділення), розкладу відмерлих організмів і продуктів їхньої життєдіяльності до простих вихідних речовин. Отже, з появою на Землі живої матерії на основі колообігу в атмосфері води, розчинених у ній мін. сполук, тобто на базі абіотичного, геол. колообігу виник колообіг орг. речовини, або малий біол. колообіг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА - Довідник з екології


МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА