ОХОРОНА ГРУНТІВ

Екологія – охорона природи

ОХОРОНА ГРУНТІВ – комплекс заходів, спрямованих на збереження цілісності грунт, покриву, вмісту гумусу та родючості грунтів. Існуючі системи землеробства недостатньо вирішують питання екол. стійкості агроландшафтів. Особливо актуальним є питання О. г. від ерозії, втрати гумусу, забруднення важкими металами, радіонуклідами, засолення тощо. Досить висока (57,5 %) розорюваність земель України, яка в степу досягає 83 %, в лісостепу – 45 %, знищення лісів, нерац. розміщення угідь – основні причини погіршення грунтів. За станом на 01.01.96 земельний фонд України становив 60,35 млн га, в т. ч. близько 58 млн га суходолу. За Державним земельним кадастром України (1995 р.) серед с.-г. угідь обліковано 1,8 млн га засолених земель; 2,8 га – солонцюватих; 11,8 млн га – кислих; 2,2 млн га – перезволожених; 2,0 млн га – заболочених; 0,47 млн га кам’янистих та 12,8 млн га змитих. У світі щоденно втрачається від ерозії 3200 га земель.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОХОРОНА ГРУНТІВ - Довідник з екології


ОХОРОНА ГРУНТІВ